12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

พระโชว์.........พระบุทองคำ หน้าตัก 1 นิ้ว สมัยอยุธยา ในกรุโบราณจังหวัดอยุธยา (ราคา 85,000 บาท)พระโชว์.......พระบุทองคำ หน้าตัก 1 นิ้ว สมัยอยุธยา
ในกรุโบราณจังหวัดอยุธยา

พระสมัยอยุธยา
พระพุทธรูปสมัยอยุธยากำเนิดในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ นับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนที่สุด มีความเลื่องลือ ในด้านการแกะสลักไม้ การประดับมุก การเขียนลายรดน้ำ และจิตกรรมฝาผนัง แต่สำหรับการหล่อพระพุทธรูปนั้น ฝีมือยังสู้สมัยสุโขทัย เชียงแสน อู่ทองไม่ได้ ถึงแม้จะพัฒนาศิลปะมาจากสมัยอู่ทอง สุโขทัยก็ตาม

พระพุทธรูปสมัยอยุธยาสามารถแบ่งได้ ๓ ยุค ดังต่อไปนี้
ยุคต้น ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง (พระเจ้าอู่ทอง) ถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นับเป็น พระพุทธรูปแบบอู่ทองอย่างแท้จริง เชื่อว่าได้แบบอย่างมาจากพระพุทธรูปอู่ทองบริสุทธิ์ เช่น พระเจ้าพนัญเชิง ในวิหาญวัดพนัญเชิง ต่อมานิยมสร้างแบบอู่ทองรุ่นที่ ๓ ขึ้น เช่นพระพุทธรูปขนาดย่อมจำนวน ๓๕๖ องค์ เพื่อ บรรจุลงในพระปรางค์ใหญ่ของวัดราชบูรณะ ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
ยุคที่กลาง เป็นศิลปะอยุธยาโดยแท้กำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราวพุทธศักราช ๑๙๙๑-๒๐๓๑ พระพุทธรูปมีลักษณะพระพักตร์และพระรัศมีตามแบบสุโขทัย ไรพระศกเล็กตามแบบอู่ทอง สังฆาฏิขนาดใหญ่กว่าสุโขทัยแต่ปลายสังฆาฏิเป็นเส้นตรงหรือทำเป็นสองแฉกลงมา ตามแบบอู่ทอง พระพุทธรูป ยุคนี้จะรับอิทธิพลมาจากสมัยสุโขทัยเป็นส่วนใหญ่ พระพุทธรูปที่สำคัญในสมัยนี้เช่น พระศรีสรรเพชญซึ่งเข้าใจ ว่าสร้างตามแบบพระอัฏฐรสในกรุงสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ และมีค่ามากที่สุดในกรุงศรีอยุธยา หุ้มด้วยทองคำหนัก ๒๘๖ ชั่ง (๒๒,๘๘๐ บาท) แต่ถูกข้าศึกลอกเอาทองที่หุ้มองค์พระไปเมื่อตอนที่กรุงแตกครั้งที่ ๒
ยุคสุดท้าย เริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พุทธศักราช ๒๑๙๘ นิยมสร้างแบบทรงเครื่องใหญ่ และทรงเครื่องน้อย ส่วนมากเป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร
พระพุทธรูปแบบทรงเครื่องน้อย สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยในสมัยลพบุรี ที่แผ่อิทธิพลมาถึงสุโขทัยอีกต่อหนึ่ง เครื่องประดับองค์พระพุทธรูปนั้นเป็นศิลปะของอยุธยาเอง ซึ่งที่ต่างจากสมัยสุโขทัยก็คือ มงกุฎของพระพุทธรูปสมัยอยุธยามักทำเป็นครีบยื่นออกมาทั้งสองข้างเหนือพระกร รณ และทรง พระกุณฑล บางองค์มีสังวาลและพาหุรัดทองกรประดับด้วย
พระพุทธรูปแบบทรงเครื่องใหญ่ จะทรงเครื่องอย่างเต็มยศ มีทั้งมงกุฎแบบชฎาใหญ่ สังวาลทับทรวง ชายไหว ชายแครง กำไลพระบาท และพระบาทจะสวมฉลองพระบาทเชิงงอน เช่น พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยา คือ พระประธานในอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระนามว่า พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธรูปอยุธยาหย่อนความงามนั้นเป็นไปด้วยสาเหตุ ต่อไปนี้
๑. เนื่องจากมีหลากหลายศิลปะที่นำมาผสมกันไม่ว่าจะเป็น อู่ทอง ลพบุรี สุโขทัย ทำให้บางพระพุทธรูปบางองค์ ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ความอ่อนช้อย บึกบึน ผสมการอย่างไม่สละสลวย
๒. เนื่องจากอยุธยาเป็นยุคที่มีความยาวนานถึง ๔๑๗ ปี ทำให้เกิดการสร้างพระพุทธรูป ขึ้นมามากมาย ทั้งงามและหย่อนความงาม อีกทั้งฝีมือการทำพระพุทธรูปที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ไม่ได้ทำการดัดแปลงรูปแบบ การสร้าง
๓. การมองความงามทางศิลปะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป

สมเด็จเกศไชโย 9 ชั้น

สมเด็จเกศไชโยพิมพ์ 9 ชั้น เคาะที่ราคา 599999. อยู่ จ.สุโขทัย ติดต่อ ธนัญชกร 0824058704 อีเมล์ topservice.supplygmail.comช แท้ไม่แท้ท้าให้เซียนพระการันตี ไม่แท้ไม่กล้าตั้งราคา ลักษณะของวัดเกศไชโย 1. พิมพ์จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีกรอบกระจกรอบๆ องค์พระ ขอบพระจะบางกว่าวัดระฆังบางขุนพรหม 2. องค์พระเป็นปางทรมานกาย ทุกขกริยา อกร่อง อกตัน หูบายศรี 3. อกร่องจะลึกถึงไหล่ อกตันจะลึกถึงอก 4. ฐานหรือชั้นจะมี 6 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น 5. ซุ้มครอบแก้วจะกว้างกว่าวัดอื่นๆ 6. องค์ที่ไม่มีคราบก


สมเด็จเกศไชโย 9 ชั้น , พระสมเด็จ , สมเด็จวัดเกศไชโย , พระสมเด็จเกศไชโย , สมเด็จ 9 ชั้น

วัตถุมงคล พระอุปคุต หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

วัตถุมงคล พระอุปคุต หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา


พระอุปคุต , หลวงพ่อไพบูลย์ , วัดอนาลโย , ดอยบุษราคัม , พะเยา , ดอยมังกร , สุมังคโล , พระเครื่อง , พระเทพวิสุทธิญาณ , วัตถุมงคล

พระโชว์........เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี อายุ60ปี ปี08 เนื้อนวะ

พระโชว์........เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี อายุ60ปี ปี08 เนื้อนวะ


พระอุปคุต , หลวงพ่อไพบูลย์ , วัดอนาลโย , ดอยบุษราคัม , พะเยา , ดอยมังกร , สุมังคโล , พระเครื่อง , พระเทพวิสุทธิญาณ , วัตถุมงคล

เหรียญหยดน้ำ หลวงปู่คำคนิง วัดคู่หาสวรรค์ ปี38 เนื้อทองแดง รุ่นสุดท้าย

เหรียญหยดน้ำ หลวงปู่คำคนิง วัดคู่หาสวรรค์ ปี38 เนื้อทองแดง เหรียญรุ่นสุดท้ายก่อนมรณภาพ หลวงปู่คำคะนิง ท่านเป็น พระเกจิ อาจารย์ สายข้าวเหนียว ครับ ประวัติของหลวงปู่ นั้นไม่ธรรมดา ครับ ท่านเคยท่องป่าเป็นฤาษีชีไพร นานนับหลายปี ครับ ก่อนจะบวชเป็นพระ ในช่วงที่ท่านเดินธุดงค์นั้น มีตำนานเหล่าว่า ท่านได้ลงไปในเมืองบาดารนับครั้งไม่ถ้วน ครับ ถ้าจะเหล่าถึงประวัติ ของท่านให้หมดนั้น 3 วัน ก็ไม่รู้จะจบหรือไม่ เอาเป็นว่าลองไปหาหนังสือเกี่ยวกับ ชีวประวัติของท่านกันเอาเองก็แล้วกันครับ เหรียญรุ่นแรกของท่านจร


พระอุปคุต , หลวงพ่อไพบูลย์ , วัดอนาลโย , ดอยบุษราคัม , พะเยา , ดอยมังกร , สุมังคโล , พระเครื่อง , พระเทพวิสุทธิญาณ , วัตถุมงคล

พระเนื้อผง พิมพ์หลวงปู่เอี่ยม เจ้าคุณผล วัดหนัง

เป็นพระเนื้อผงพิมพ์หลวงปู่เอี่ยม ของเจ้าคุณผล ซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เอี่ยม ที่สร้างได้อย่างสวยงาม โดยสร้างเมื่อปี 2507


พระเครื่องมาตรฐานเหรียญหลวงพ่อทวด , อ.ทิม , หลัง , รุ่นแรก , เหรียญ , หัวโตหลวงพ่อทวดเศษ , ตัว , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , มือถือ

 © Copyright 2004-2016 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537