12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

รับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ค่ายวิทยาทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ลูกเสือ ค

ยินดีต้อนรับสู่ Rlg Recreation and Learning Group องค์กร ที่ชำนาญการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาอย่างมืออาชีพ เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน อบรมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Boat Rally Car Rally กีฬาฮาเฮ ท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบ Rlg Recreation and Learning Group พร้อมที่จะให้บริการ ทุกองค์กรที่มีความสนใจในทุก ๆ กิจกรรม มีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้ความรู้คู่ความสนุกสนานแด่ท่าน มีทีมงานที่มีความพร้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจดูแล บริการท่าน วันนี้ Rlg Recreation a


จัดค่าย , รับจัดค่าย , ค่ายวิทยาศาสตร์ , ค่ายภาษาอังกฤษ , ค่ายคณิตศาสตร์ , รับจัดทัศนศึกษา , ทัศนศึกษา , วิทยากร , จัดค่ายยาเสพติด , ค่ายยาเสพติด

การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms 2000

การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศและ incoterms 2000 ในการค้าขายนั้น เมื่อมีการซื้อขาย ย่อมมีการตกลงกันในเรื่องวิธีชำระเงินค่าสินค้า การค้าระหว่างประเทศก็เช่นกัน ผู้นำเข้าส่งออกจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ใดที่จะสามารถนำมาใช้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการจ่าย การรับเงินในการซื้อและการขาย ภายใต้เงื่อนไขในเรื่องสัญญา ข้อตกลง วิธีการ ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน การขนส่ง คุณภาพของคู่ค้า หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้นำเข้าส่งออก สามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสมและได้เปรียบในเชิงการค้า วิทยากร อ.ว


อบรม , สัมมนา , การขาย , การตลาด , นำเข้า , ส่งออก , อบรมนำเข้าส่งออก , incoterms , เอกสารการค้า , พัฒนาบุคคล

อบรมวิชาชีพสปา ฟรี

เฮลท์ เพลส สปา เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ศูนย์อบรมสปาเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม เปิดสอน หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงาม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สอน โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี รับรองผลการอบรมทุกหลักสูตร เมื่อเรียนจบแล้วท่านจะได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรที่เปิดสอน •นวดน้ำมันหอมระเหย AromaTherapy Massage 60 ช.ม 5 วัน •นวดสวีดีส Sarwedish Massage 60 ช.ม 5 วัน •นวดสปอร์ต Sport Massage 60 ช.ม 5วัน •นวดหินร้อน Hot stone Massage 60 ช.ม 5 วัน •นวดอายุรเวทศีรษะอินเดีย Ayurave


อบรมสปา , เรียนสปา , สอนวิชาชีพ , หาอาชีพ , สอนสปา , เรียนนวด , สอนนวด , เรียนนวดหน้า , เรียนหินร้อน , นวดแผนไทย

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 30082553

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 30082553 โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล รามคำแหง Sutharak Health Care Training School รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553 รุ่นที่ 12/2553 เปิดเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2553 รุ่น 10 พิเศษ/ 2553 เรียนเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อ.โอ๋ 0863180985 อ.เนตร 0865316530 พี่ยุ้ย 0896344248 โทรสาร : 023000747 Email : sutharak2009hotmail.com http://www.sutharak.com คุณสมบัติผู้เข้าศึกษ


อบรมสปา , เรียนสปา , สอนวิชาชีพ , หาอาชีพ , สอนสปา , เรียนนวด , สอนนวด , เรียนนวดหน้า , เรียนหินร้อน , นวดแผนไทย

ที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการและฝึกอบรม

ระบบงานที่บริษัทให้คำปรึกษา 1 การจัดทำ SWOT วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด KPI 2 ระบบ 5ส 3 ระบบ QCC – Quality Control Circle 4 ระบบการบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management – CFM 5 QC Story และ 7 QC Tools เรื่องราวเกี่ยวกับ QC และเครื่องมือ QC 7 อย่าง 6 ระบบกิจกรรมเสนอแนะ Suggestion System 7 ระบบ Balanced Scorecard – BSC 8 ระบบ Six Sigma 9 ISO 9000 : 2008 ระบบการบริหารคุณภาพ – Quality Management System และ ระบบย่อยอื่นๆภายใต้ระบบ ISO 9000 คือ


Balanced Scorecard , Six Sigma , ISO 9000 , TQM , การเพิ่มผลผลิต , การลดต้นทุนและค่าใช้ , CSR , QCC , iso 14000 , ISO 26000นปร , อนาคต , ที่ , ทะเล , แทน , ท่า , ภูเก็ต , อากาศ , เลย , ตั้คลัง , เย็ , ห้อง , สาธารณูปโภค , ตัว , อากาศ , หมา , สะดวก , ฟาร์ม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , จักรยาน , ความรัก , มือถือ

 © Copyright 2004-2015 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537