12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ
เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสำรอง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

อบรมการทำคานาเป้หลากหลายสไตล์นานาชาติ

Established since 2002 สถาบันเอชานซ์ A Chance Learning จัด อาหารค็อกเทลเป็นอาหารขนาดชิ้นเล็กพอดีคำ เหมาะสำหรับงานเลี้ยง งานปาร์ตี้ สามารถทำทานเองได้ง่ายๆ รสอร่อย พร้อมหัดแต่งน่าตาคานาเป้ให้ดูสวยงาม น่าทาน เนื้อหาโดยสังเขป 1. เรียนปฏิบัติทำอาหารค็อกเทล คานาเป้ มินิแซนด์วิช สำหรับงานปาร์ตี้ งานเลี้ยงต่างๆ ทำเองได้ง่ายๆ 2. ทำความรู้จักกับเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสม 3. เรียนตกแต่งอาหารค็อกเทล คานาเป้และมินิแซนวิชให้ดูน่าทานยิ่งขึ้น 4. สอนเคล็ดลับในการทำส่วนผสมให้อร่อย

รับจัดกิจกรรมประชุมฝึกอบรม สัมมนา กึ่งวิชาการรูปแบบของ Adventure & Team Building

Adventure Based Zone Ins.. เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์จริง และเป็นประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงจากที่เขาได้เลือกทำอย่างเต็มใจ “ Challenge by choice” มันเป็นศิลปะของการท้าทายที่มีส่วนร่วมอย่างอิสระที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ โดยเขาจะได้รับความเคารพจากเพื่อน และเจ้าหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยม หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาจาก Adventure Based Learning . San Francisco America . โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทีม ทักษะการเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีม ขบวนการคิดให้คิดเป็นทำเป็น อย่างมีระบบ และมีประสิ


กิจกรรมAdventure , Walk Rally , Team Building , กิจกรรมสันทนาการ , พัฒนาบุคลากร , จัดกิจกรรมประจำปี , การทำงานเป็นทีม , หลักสูตรRopes Course , พัฒนาทีม , สถาบันฝึกอบรม

สอนโปรแกรม Coreldraw

อบรมโปรแกรม corelDraw ครอบคลุมเนื้อหา corelDraw12 / X3 รายละเอียด: การออกแบบข้อความแบบต่างๆ การแก้สระลอย การแปลงรูปภาพเป็นลายเส้น ทำตัวโค้ง ออกแบบโลโก้ แทรกสัญลักษณ์ การ ImportExport ทำตัวซ้อน การติดตั้งโปรแกรม การตั้งค่าหน้ากระดาษ การวาดลายเส้น ท่านสามารถออกแบบโลโก้ สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ทำตรายาง ตัดสติ๊กเกอร์ได้ http://www.bangkoklearning.com email: elechelpservicehotmail.com T.028944116 0856698171 0836040366 ที่อยู่ : 105/14 ซ.เอกชัย93 ถ.เอกชัย แขวง บางบอน เขตบางบ


corelDraw , อบรม Coreldraw , อบรมอาชีพ , อาชีพเสริม , อบรบโปรแกรม , สอน corelDraw , สอนโปรแกรมcoreldarw , สอนโปรแกรม , โปรแกรม coreldraw , ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

อบรมผู้ช่วยเภสัชกร จบแล้วมีงานรองรับ

อยากเป็นผู้ช่วยเภสัชกร แต่วุฒิแค่ ม.6 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วยคุณได้ รับประกันจบมามีงานทำ ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม เพียง 28000 บาท ตลอดระยะเวลา ประมาณ4 เดือน เนื้อหาครบถ้วน เรียนจบแล้วมีงานรองรับ จัดหาสถานที่ฝึกงานให้ ได้รับวุฒิบัตรรับรอง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณสมบัติของผู้อบรม 1. เพศหญิง/เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 3. ขยันอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ 5. มีใจรักงานด้านการดูแลสุขภาพ


อบรมผู้ช่วยเภสัชกร , ผู้ช่วยเภสัช , ผู้ช่วยเภสัชกร

เปิดอบรมหลักสูตตซิลค์สกรีน อาทิ เสื้อถุงผ้าดิบกระดาษนามบัตร ฯลฯ จองด่วน

เปิดอบรมหลักสูตรการพิมพ์ซิลค์สกรีน สามารถ ทำงานพิมพ์ได้หลาย พื้นผิววัสดุ เช่น เสื้อผ้า สติกเกอร์ กระดาษ ไม้ ฟิวเจอร์บอร์ด ผลงานที่ผลิต มีความสวยงาม คงทน และ ต้นทุนการผลิตต่ำ เมื่อทำปริมาณเยอะ ๆ เนื้อหาของหลักสูตร 1.ทำความเข้าใจเรื่องแม่พิมพ์ต้นฉบับของซิลค์สกรีน แม่พิมพ์แบบเขียนเอง แม่พิมพ์ที่ออกมาคอมพิวเตอร์ การใชโปรแกรมแยกสีสกรีน การทำภาพถ่ายให้เป็นลายเส้นสำหรับงานสกรีน 2. การเตรียมอุปกรณ์ก่อนพิมพ์งาน 3.การเตรียมบล๊อคเพื่อการถ่ายแบบ 4.การอัดบล๊อค การฉายแสง


สอนสกรีนเสื้อ , อบรมสกรีน , หลักสูตรพิมพ์สกรีน , เรียนสกรีน

เว็บ , หาว , สอบ , คริสตัล , สะดวก , ผ่าน , วัสดุตกแต่งภายใน , จำหน่าย , เศษกุ้ง , รถทำเอง , จำหน่าย , ที่ , ลูก , ตั้ , เปิด , หมา , วาซาบิงาน , สอบ , อลูมิเนียม , ขาตั้งกล้อง , ทำงาน , ก่อสร้าง , เลนส์ , อุปกรณ์ข้อมูล , ซื้อรถ , ผู้ , รถม , บรา , มือ , จ่า , เช็ค , รถมือ2 , ตลอดเวลาร้านอาหาร , สะดวก , หนั , วาง , ช้อปปิ้ง , อาหาร , ปิ้ง , สยามส , ราคาเลย , อัพเดท , ตั้ , เพล , หม่ , กมส , เกม , ราคาสะดวก , เลย , งาน , กระหนังสือการ์ตูน , การ์ตูนดัง , มาร , แจ่มใส , ร้านหนังสือการ์ตูน , หนัง , หญิง , นิยายสอบ , โลโก้ , กระ , หมา , ราคา , กาแฟ , เย็ , อสอ , น้ำกรุพระธาตุนาดูน , พระธาตุ , พระธาตุนาดูน , ธาตุ , พระ , กรุพระ , เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน , เคสไอโฟน4 , เคส iphone 5s , เคส iphone , แบตสำรอง , เคส s4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , เคสs4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , sonicphone.com , ladyjj.com , hosting , โฮสติ้ง , เว็บโฮสติ้ง , โฮสติ้งฟรี , มือถือ , โทรศัพท์มือถือ , ราคามือถือ , เปรียบเทียบมือถือ , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง , เสื้อผ้าแฟชั่น , พระเครื่อง , กล้องวงจรปิด , บ้านมือสอง , รถมือสอง , แท็บเล็ต , มือถือ , ชุดแต่งงาน , ครีมทาผิวขาว , คอนโดมือสอง , ขายสุนัข , จักรยาน , เสื้อผ้าราคาถูก , ตลาดพระเครื่อง , กล้องวงจรปิดไร้สาย , ขายบ้าน , รถบ้านขายเอง , ไอแพดมินิ , มือถือมือสอง , เช่าชุดแต่งงาน , ครีมหน้าใส , ขายคอนโด , ขายลูกสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , คอลลาเจน , กลูต้าไธโอน , ร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ , หางาน , สมัครงาน , สมัครงาน , หางาน

 © Copyright 2004-2014 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537