12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

สถาบันเอชานซ์ A Chance Learning จัดอบรมเดือนพฤษภาคม 2553 พบหลักสูตรหลากหลาย

สถาบันเอชานซ์ A Chance Learning จัดอบรมเดือนเพฤษภาคม 2553 พบหลักสูตรหลากหลาย 1. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 2553 การทำผลิตภัณฑ์สปาไทย เรียนรู้ตำรับครีมมะขามพอกผิว สมุนไพรสดพอกผิว น้ำมันนวดตัวสมุนไพร โคลนสมุนไพร สมุนไพรแช่อาบ / แช่เท้า และสมุนไพรก้อนขัดผิว เรียนรู้สมุนไพรที่มีคุณค่าช่วยบำรุงผิว ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ แนะนำแหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2. วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 2553 การทำขนมอบโฮมเมด เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ การเลือกวัตถุดิบ เทคนิคการทำขนมอบ ปฏิบัติการทำขนมอบ 3 สูตร ประกอบด้วย เค้กชิฟฟ่อน

รับทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปริญญาเอก สถาบันที่ปรึกษางานวิจัย

รับทำวิทยานิพนธ์ สถาบันที่ปรึกษางานวิจัย รับทำงานวิจัยทุกชนิด วิจัยตลาด การสำรวจตลาด การวิจัยความต้องการของผู้บริโภค การวิจัยผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาดสินค้า การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยธุรกิจ การพัฒนาปรับปรุงองค์การ การสำรวจความพึงพอใจของสินค้าและบริการ การวิจัยภาคสนาม รับปรึกษาและรับสอนทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าวิจัยอิสระ ระดับปริญญาโท ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ อ.3 คส.3 คส.4 งานวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเอกสาร การวิจัยเช


รับทำวิทยานิพนธ์ , ปริญญาโท , ปริญญาเอก , สถาบันที่ปรึกษางานวิ

รับสอนงาน EVENT หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

:: รับสอนงาน EVENT หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน :: โปรแกรม การสอนนี้เหมาะกับ ใคร ? 1.เหมาะกับธุรกิจที่ ต้องการมีกิจกรรมด้านการตลาด 2.เหมาะกับธุรกิจกิจที่เปิดใหม่ 3.เหมาะกับนักการตลาดที่ต้องการมีความรู้เพิ่มเติม 4.เหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่ต้อง การทำปลดแอกความจำเจซ้ำซากกับ การตลาดแบบเดิมๆและได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ... 0806906909 พร้อมเปิดตัว ... โปรแกรม สัมนา ... ในหัวข้อ " สอน Sale ให้เป็น Marketing สอน Marketing ให้เป็น Slae " ได้รับความนิยมอยู่ใน


รับสอนงาน EVENT , Marketing

อบรมวิชาชีพสปา

เฮลท์เพลส สปา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์อบรมด้านสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ตั้งอยู่บนถนน จรัญสนิทวงค์ ให้บริการด้าน รับบริหารงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสปา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา รับบริหารจัดการวางระบบการบริการ ในสถานบริการสปา ฝึกอบรมผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ช่วงพิเศษ อบรมวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไป ฟรี ทุก วันเสาร์ อาทิตย์ นวดบำรุงผิวหน้า Facial treatment ดูแลผิวกายให้สวยสดใส Spa treatment นวดน้ำมันหอมระ


เรียนสปา , สอนสปา , สอนนวด , เรียนนวด , อบรมสปา , สอนวิชาชีพ , อบรมวิชาชีพ , หาอาชีพ , หางาน , สอนงาน

อบรมการนวดอายุรเวทศีรษะอินเดีย

อบรมการนวดอายุรเวทศีรษะอินเดีย ฟรี เฮลท์ เพลท สปา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ศูนย์อบรมสปาเพื่อสุขภาพ เปิดอบรมการนวดอายุรเวทศีรษะอินเดีย การนวดอายุรเวทศีรษะอินเดีย เป็นเทคนิคการนวดของคน สมัยโบรานที่ใช้ปรับความสมดุลของธาตุทั้งสาม ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ ลดอาการไมเกรน เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และเพิ่มออกซิเจนให้แก่ เซลล์ และสิ่งสำคัญ ช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิต เพื่อการต่อสู้ครั้งใหม่ สนใจเรียนติดต่อที่ 172/18 ถ.จรัญสนิทวงค์ บางกอกน้อย กรุงเทพ โทร 085 3615086 024128820 www.siamsap


สอนนวดศีรษะอินเดีย , เรียนนวดศีรษะอินเดีย , อมรมนวดศีรษะอินเดีย , อบรมวิชาชีพ , นวดอายุรเวทอินเดียชุดทำงาน , งาน , เสื้อแฟชั่น , แฟชั่น , ทำงาน , งานรา , เนื้อท่า , พลาสติก , อุณหภูมิ , เครื่องดักแมลง , ป้อง , ตัว , เปิด , อุตสาหกรรมอาหาร , แลน , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , จักรยาน , ความรัก , มือถือ

 © Copyright 2004-2015 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537