12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล รามคำแหง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล รามคำแหง Sutharak Health Care Training School รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553 รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553 รุ่น 10 พิเศษ/ 2553 เรียนเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อ.โอ๋ โทร : 0863180985 อ.เนตร โทร : 0865316530 พี่ยุ้ย โทร : 0896344248 โทรสาร : 023000747 email : sutharak2009hotmail.com http://www.sutharak.com คุณส


ผู้ช่วยพยาบาล , พยาบาล , หมอ , รามคำแหง

อบรมการทำเรซิ่นเลียนแบบเครื่องประดับ

Established since 2002 อบรมการทำเรซิ่นเลียนแบบเครื่องประดับภาพตัวอย่างเท่านั้น สถาบันเอชานซ์ A Chance Learning จัดอบรมการทำเรซิ่นเลียนแบบเครื่องประดับ เนื้อหาโดยสังเขป 1. วัสดุอุปกรณ์ในการทำเรซิ่นอีฟ๊อกซี่แบบใสเลียนแบบพลอยสีแบบต่างๆ 2. สูตรการผสมเนื้องาน ขั้นตอนและวิธีการหล่อ/ การเคลือบสี/ การแต่งสีเพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์ 3. การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต การพัฒนาและประยุกต์แบบ แนวทางการตลาด 4. ปฏิบัติการทำเรซิ่นเคลือบบนชิ้นงานเครื่องประดับ พร้อมเทคนิคการผสมเนื้องานเพื่อเลียนแ


ผู้ช่วยพยาบาล , พยาบาล , หมอ , รามคำแหง

เปิดรับสมัครเรียนโยคะ แล้ววันนี้

รูปแบบและแนวการสอน Balance Style การฝึกที่ช่วยฝึกฝนการทรงตัว และสมาธิ การฝึกรูปแบบนี้มีการผสมผสาน ประกอบลมหายใจเข้าออก เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เลือดไหวเวียนดี หัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเรียกเหงื่อ ลดน้ำหนัก Power Style เป็นการฝึกที่เน้นพละกำลัง ความแข็งแกร่งของร่างกาย ปราดเปรียว ลดไขมัน กล้ามเนื้อกระชับสมส่วน ทั้งแขนขา หน้าท้อง และช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายไปพร้อมกับเหงื่อและลมหายใจออก Moving Style เน้นการผสานลมหายใจกับท่าอาสนะที่มีการเคลื่อนไหวลื่นไหลอย่างต่อเนื่องทั้


สอนโยคะ , เรียนโยคะ , ครูโยคะ , ครูตรี , ครูโทน , สุขภาพ , ออกกำลังกาย , ฝึกโยคะ , โยคะเพชรบุรี , อาจารย์โทน

การลดต้นทุนสินค้า บทบาทที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมCost Reduction

การลดต้นทุนสินค้า บทบาทที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมcost reduction ต้นทุน เป็นปัจจัยหลักของการกำหนดราคาขายและส่งผลถึงกำไรที่ตามมา หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนส่วนองค์ประกอบต้นทุนทั้งต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงการดำเนินการ และหาวิธีการในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันกับสถานการณ์ การบริหารต้นทุน เป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงการทราบต้นทุนที่แท้จริง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการวางแผ


อบรม , สัมมนา , การขาย , การตลาด , นำเข้า , ส่งออก , อบรมนำเข้าส่งออก , ต้นทุน , ลดต้นทุน , cost reduction

แนะแนวการสอบภาษาจีน HSK แบบใหม่

ศูนย์การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน จัดแนะแนวการสอบ HSK แบบใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำรองที่นั่ง 023196743 จำนวนจำกัด ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็เรียนได้ เรียนทางไกลมหาวิทยาลัยจี้หนาน เปิดรับสมัครแล้ว คณะอักษรศาสตร์ รุ่น5 อักษรศาสตร์ :สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีน เปิดสอนวิชา ฟัง พูด อ่าน เขียน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และเห็นผล ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยจี้หนานประเทศจีน หลักสูตร 3 ปี และ 5 ปี ระดับอนุปริญญาและป


แนะแนวการสอบภาษาจีน , ติวสอบ HSK , อบรมภาษาจีน , สัมมนา HSK แบบใหม่ , เรียนภาษาจีนจี้หนาน , เรียนทางไกลประตู , ครั้งแรก , มาร , เศษ , เปิด , อสอ , รั้ง , ผ่าน , กสิน , เชคใหม่ , คุก , หม่ , สกู๊ตเตอร์ , กมส , เกมส์ดิจิมอน , ของเล่น , จิม , รองเท้า , เกมส์กด , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , จักรยาน , มือถือ

 © Copyright 2004-2015 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537