12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

รับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ค่ายวิทยาทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ลูกเสือ ค

ยินดีต้อนรับสู่ Rlg Recreation and Learning Group องค์กร ที่ชำนาญการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาอย่างมืออาชีพ เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน อบรมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Boat Rally Car Rally กีฬาฮาเฮ ท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบ Rlg Recreation and Learning Group พร้อมที่จะให้บริการ ทุกองค์กรที่มีความสนใจในทุก ๆ กิจกรรม มีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้ความรู้คู่ความสนุกสนานแด่ท่าน มีทีมงานที่มีความพร้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจดูแล บริการท่าน วันนี้ Rlg Recreation a


จัดค่าย , รับจัดค่าย , ค่ายวิทยาศาสตร์ , ค่ายภาษาอังกฤษ , ค่ายคณิตศาสตร์ , รับจัดทัศนศึกษา , ทัศนศึกษา , วิทยากร , จัดค่ายยาเสพติด , ค่ายยาเสพติด

สถาบันฝึกอบรม Adventure Based Zone รับจัดฝึกอบรมสัมนา และ จัดกิจกรรมประจำปี

สถาบันฝึกอบรม Adventure Based Zone มีความประสงค์ที่จะนำเสนอ โครงการจัดฝึกอบรมสัมนา และ จัดกิจกรรมประจำปี เราเชื่อว่าทุกองค์กรมีความต้องการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะ ในการทำงานพัฒนาทีม ซึ่งทางสถาบันเรารับทำโครงการ ฝึกอบรม นอกสถานที่รูปแบบใหม่ๆ แตกต่างจากการทำทีมบิวดิ้ง หรือ Walk Rally ทั่วไป คือ มีวิชาการและสาระ เชื่อมโยงกับงานที่ท่านทำ มีความสนุก ท้าทาย ไม่น่าเบื่อและ ไม่ เสียหน้าหรือโดนทำโทษจนหน้าแตกปลอดภัยเกินร้อยเคารพซึ่งกันและกันไม่บังคับขู่เข็ญ เราใช้หลักสูตร Ropes Course แบบอเมริกา ป


ทักษะการเป็นผู้นำ , การทำงานเป็นทีม , จัดกิจกรรมประจำปี , จัดฝึกอบรมสัมนา , Team Building , Teamwork , พัฒนาทีม , พัฒนาบุคลากร , กิจกรรมAdventure , Outdoor Training

อบรมวิชาชีพสปา ฟรี

เฮลท์ เพลส สปา เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ศูนย์อบรมสปาเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม เปิดสอน หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงาม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สอน โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี รับรองผลการอบรมทุกหลักสูตร เมื่อเรียนจบแล้วท่านจะได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรที่เปิดสอน •นวดน้ำมันหอมระเหย AromaTherapy Massage 60 ช.ม 5 วัน •นวดสวีดีส Sarwedish Massage 60 ช.ม 5 วัน •นวดสปอร์ต Sport Massage 60 ช.ม 5วัน •นวดหินร้อน Hot stone Massage 60 ช.ม 5 วัน •นวดอายุรเวทศีรษะอินเดีย Ayurave


อบรมสปา , เรียนสปา , สอนวิชาชีพ , หาอาชีพ , สอนสปา , เรียนนวด , สอนนวด , เรียนนวดหน้า , เรียนหินร้อน , นวดแผนไทย

บริการรับจัดสัมมนา ฝึกอบรม กิจกรรมสันทนาการ งานปาร์ตี้ งานรื่นเริง ในราคาย่อมเยา

จากประสบการณ์บริการด้านการฝึกอบรมของเราฯ กว่า 20 ปี เราได้รับความไว้วางใจ ในการจัดทั้ง Public Training และ Inhouse Training ให้กับบริษัท/องค์กรชั้นนำ ต่างๆมากมายกว่า 100 องค์กร ซึ่งเราและทีมงานไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรหา และ สร้างองค์ความรู้ในหลักสูตรใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการในการฝึกอบรมสัมมนา และ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หมวด 1 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ &8226; ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธ


สัมมนา , ฝึกอบรม , Training , Team Building

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 15092553

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 15092553 โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล รามคำแหง รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553 รุ่นที่ 12/2553 เปิดเรียน วันที่ 20 ธันวาคม 2553 รุ่น 10 พิเศษ/ 2553 เรียนเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อ.โอ๋ 0863180985 อ.เนตร 0865316530 023000747 โทรสาร : 023000747 Email : sutharak2009hotmail.com http://www.sutharak.com คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 30 ปี 2. วุ


สัมมนา , ฝึกอบรม , Training , Team Buildingเดิน , ราคา , เลย , ขอบคุณ , รูปเด็กๆ , สุขภาพ , รูป , พ่อ , พยาธิธรรมชาติ , อาหาร , ภาคเหนือ , ครี , ครีม , ไทย , อุตสาหกรรม , หมา , จำหน่าย , กล้วยไม้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , มือถือ

 © Copyright 2004-2016 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537