12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

เปิดอบรมจูมล่า

อบรม จูมลา การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย จูมลา ทั้ง จูมลาเบื้องต้นjoomla Basic จูมลาชั้นสูง joomla Advance สอนตัวต่อตัว หรือ แบบกลุ่ม และ บริการสร้าง เว็ปไซต์ Website ด้วย จูมลา และ จูมลา อีคอมเมิรซ์ joomla ecommerce สอนแบบ Work Flow บริการสอน และอบรมการสร้างเว็ปไซต์ ด้วย จูมลา ทั้ง จูมลาเบื้องต้น joomla Basic จูมลาชั้นสูง joomla Advance และ การบริหารเว็ปไซต์ด้วย joomla CMS การสร้าง web ecommerce ด้วยตัวเอง แบบ WORK หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตรการสร้างและการบริหารเว็ปไซต์ด้วย joomla CMS 2. หลั


อบรมจูมล่า , จูมล่า , template , web joomla , joomla , download joomla , install joomla , extension , module , component

ขอเรียนเชิญโพสต์รายละเอียดการอบรมสัมมนา กับเรา thaitrainingsociety.com ฟรี ไม่มี

เรียน ท่านผู้สนใจ เว็บไซต์ thaitrainingsociety.com ได้เปิดตัวขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับการ โพสต์การสัมมนาในช่องทาง Internet แล้วครับ ทั้งนี้ เราเสนอตัวเป็นศูนย์กลางระหว่าง ผู้ต้องการมองหาคอร์สอบรมสัมมนา และ ผู้ต้องการนำเสนอคอร์สอบรมสัมมนา เพื่อให้สังคม แห่งการเรียนรู้ของคนไทยเรา ขยายกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ หากท่านใด มีความสนใจนำเสนอคอร์สอบรมสัมมนา สามารถส่งเมล์เนื้อหาและรายละเอียด มาให้ทางเราลงให้ได้ฟรีครับ ที่ postthaitrainingsociety.com หรือที่ www.thaitrainingsociety.com


สัมมนา , สัมมนาฟรี , สัมมนามีค่าใช้จ่าย , thaitrainingsociety , thaitraining

อบรมผู้ช่วยเภสัชกร จบแล้วมีงานรองรับ

อยากเป็นผู้ช่วยเภสัชกร แต่วุฒิแค่ ม.6 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วยคุณได้ รับประกันจบมามีงานทำ ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม เพียง 28000 บาท ตลอดระยะเวลา ประมาณ4 เดือน เนื้อหาครบถ้วน เรียนจบแล้วมีงานรองรับ จัดหาสถานที่ฝึกงานให้ ได้รับวุฒิบัตรรับรอง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณสมบัติของผู้อบรม 1. เพศหญิง/เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 3. ขยันอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ 5. มีใจรักงานด้านการดูแลสุขภาพ


อบรมผู้ช่วยเภสัชกร , ผู้ช่วยเภสัช , ผู้ช่วยเภสัชกร

รับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ค่ายวิทยาทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ลูกเสือ ค

ยินดีต้อนรับสู่ Rlg Recreation and Learning Group องค์กร ที่ชำนาญการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาอย่างมืออาชีพ เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน อบรมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Boat Rally Car Rally กีฬาฮาเฮ ท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบ Rlg Recreation and Learning Group พร้อมที่จะให้บริการ ทุกองค์กรที่มีความสนใจในทุก ๆ กิจกรรม มีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้ความรู้คู่ความสนุกสนานแด่ท่าน มีทีมงานที่มีความพร้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจดูแล บริการท่าน วันนี้ Rlg Recreation a


จัดค่าย , รับจัดค่าย , ค่ายวิทยาศาสตร์ , ค่ายภาษาอังกฤษ , ค่ายคณิตศาสตร์ , รับจัดทัศนศึกษา , ทัศนศึกษา , วิทยากร , จัดค่ายยาเสพติด , ค่ายยาเสพติด

สอนแอร์ชิลเลอร์

โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพรยะสั้น เลขที่ 115/136137 ซ.เอกชัย 93/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0820826751 หลักสูตรแอร์ชินเลอร์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่มาต่างระดับกัน โดยผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ ระดับ 1 หรือ 2 สามารถเข้าระดับ 3 ได้ทันที หรือท่านที่ผ่านระดับ 3 ก็เข้าระดับ 4 ได้ทันที ในทำนองเดียวกัน ท่านที่ไม่ผ่านการทดสอบระดับที่ 1 ท่านต้องเรียนระดับที่ 1 ก่อน ถึงจะเข้าเรียนระดับ 2 3 4 ได้ในแต่ละระดับ เรียน 5 วัน ดังนั้นท่านใดที่เริ่มเรียนจากพ


แอร์ , แอร์ชิลเลอร์ , แอร์โรงงานครี , กระ , ขาว , รอยสิว , สาว , ตั้ , หนุ่ม , ตาม , ครีมหน้าใส , ผิวแรงงาน , เครื่องจักร , ซีพี , ท่านว , อื่นๆ , เว็บไ , ประโยช , มาร , เศษ , ข้อมูล , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , จักรยาน , ความรัก , มือถือ

 © Copyright 2004-2015 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537