12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ
เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสำรอง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

อบรมการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล พั้นช์ผลไม้ เฟร้ปเป้ และสมูธตี้ส์

Established since 2002 สถาบันเอชานซ์ A Chance Learning จัดอบรมการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล พั้นช์ผลไม้ เฟร้ปเป้ และสมูธตี้ส์ เนื้อหา 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มผสมม็อกเทล พั้นช์ผลไม้ และสมูธตี้ส์ 2. ความรู้เกี่ยวกับน้ำเชื่อมชนิดต่างๆ และผลไม้ประเภทต่างๆ 3. เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องแก้ว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสม 4. หลักการผสมเครื่องดื่มแนวใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 5. การแบ่งประเภทเครื่องดื่ม และชนิดของเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆ 6. ส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ / การตกแต่งปากแก้ว

อบรมนวดและบำรุงผิวหน้า ฟรี

เฮลท์ เพลส สปา เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ศูนย์อบรมสปาเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม เปิดสอนหลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงาม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี รับรองผลการอบรมทุกหลักสูตร พิเศษ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2553 เปิด อบรมเทคนิคการนวดและบำรุงผิวหน้า ให้กับบุคคล ทั่วไปฟรี ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัวหรือประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริม • สอนการวิเคราะห์ผิวหน้า • สอนการเลื่อกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวหน้า • สอนการล้างหน้าอย่างลำลึก • สอนการขัดผิวห


เรียนนวดหน้า , สอนนวดหน้า , อบรมนวดหน้า , อบรมวิชาชีพ , อบรมวิชาชีพสปา

รับจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ค่ายวิทยาทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ลูกเสือ ค

ยินดีต้อนรับสู่ Rlg Recreation and Learning Group องค์กร ที่ชำนาญการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาอย่างมืออาชีพ เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน อบรมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Boat Rally Car Rally กีฬาฮาเฮ ท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบ Rlg Recreation and Learning Group พร้อมที่จะให้บริการ ทุกองค์กรที่มีความสนใจในทุก ๆ กิจกรรม มีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้ความรู้คู่ความสนุกสนานแด่ท่าน มีทีมงานที่มีความพร้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจดูแล บริการท่าน วันนี้ Rlg Recreation a


จัดค่าย , รับจัดค่าย , ค่ายวิทยาศาสตร์ , ค่ายภาษาอังกฤษ , ค่ายคณิตศาสตร์ , รับจัดทัศนศึกษา , ทัศนศึกษา , วิทยากร , จัดค่ายยาเสพติด , ค่ายยาเสพติด

รับสอนวิชาบัญชี สำหรับนักศึกษา คนทำงาน ที่ไม่เคยมีพื้นฐานวิชาบัญชีมาก่อน

รับสอนวิชาบัญชี สำหรับนักศึกษา คนทำงาน ที่ไม่เคยมีพื้นฐานวิชาบัญชีมาก่อน รับสอนบัญชีและปิดงบการเงิน เนื้อหาการเรียน สอนตั้งแต่การลงบัญชีขั้นแรก จนถึงสามารถปิดงบการเงินได้ ให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง เราให้บริการสอนบัญชีตั้งแต่ผู้ที่ ไม่เคยเรียนมาก่อน จนสามารถอ่านงบได้ ใช้งบเป็น โดยเน้นการใช้บัญชีเพื่อการวิเคราะห์ Analysis มากกว่าสอนให้คุณเป็นเพียงผู้ทำบัญชี ดังความเชื่อที่ว่า บัญชีเป็นภาษาที่ดีที่สุดในโลกธุรกิจ หลักสูตรของเรามีขึ้นเพื่อ นิสิต นักศึกษา ทั้งปริญญาตรี


เรียนบัญชี , ติวบัญชี , ติววิชาบัญชี , ติวบัญชี ขั้นต้น , ติวบัญชีการเงิน , ติวบัญชีบริหาร , ติวบัญชี สินทรัพย์ , ติวบัญชี เบื้องต้น , ติวบัญชี การเงิน , ติวบัญชีต้นทุน

ผลิตสื่อซีีดี CD ดีวีดี DVD การศึกษา อบรม ไรท์ ปั๊ม สกรีนแผ่น

Express Multimedia Xpress Disc สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารจี.พี.เฮ้าส์ G.P.House ชั้น 2 ห้อง 1208 ลาดพร้าว 112 เขตวังทองหลาง กทม. สามารถเข้าทางลาดพร้าว 94 รามคำแหง 43/1 รามคำแหง 53 เลียบทางด่วนรามอินทราอาจณรงค์ โทร. 025391195 0846555051 รับผลิต CD DVD พร้อมใส่แพ็กเกจกล่อง ปก และซอง ตามรูปแบบที่คุณต้องการ รับประกันข้อมูลครบถ้วน 100% ภาพสีสันคมชัด ใช้แผ่นคุณภาพดี เกรด A กำหนดเวลาการทำงาน และรับงานตรงตามเวลา ไม่ต้องกลัวล่าช้า งานด่วน งานทำไม่ทันส่งงานเราทำให้ท่านได้


ผลิตซีดี , ผลิตดีวีดี , ผลิตสื่อ cd , ผลิตสื่อ dvd , ผลิตแผ่น cd , ผลิตแผ่น dvd , รับทำ dvd , รับทำ cd , copy cd , copy dvd

พระ , รถยน , ราคา , สอบ , ตาปู , รถยนต์ , เสถียร , ซื่อtiny/dense , PDF417 , codes. , PDF , directional , ft. , and , displaysน้ำที่ดินเปล่า , ที่ , ยางพารา , ที่ดิน , สวนจำหน่าย , ครี , ขายส่ง , จุฬา , มต้น , วิกผมสั้น , ครีม , ครีมหมอจุฬา , ที่มาตรฐาน , ผ่าน , แน่ใจ , รูป , ประตู , คลิ , มาร , บลส , ไม่ได้ , เจ้าชายน้ำ , ราคา , งาน , แข็งตัว , หมา , ตัว , ประกาศเสื้อแจ็คเก็ต , บรา , แบบสาว , ตัว , เสื้อคลุม , สาว , แจ็คเก็ตเมตตา , รูปห , พระ , หาของ , งอน , วัตถุมงคล , แคล , สิง , เมตตามหานิยม , พ่อข้าวหอมมะลิ , นปร , มะลิ , ข้าว , ส่วน , กาย , ร่างกายแข็งแรง , น้ำ , ประโยช , เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน , เคสไอโฟน4 , เคส iphone 5s , เคส iphone , แบตสำรอง , เคส s4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , เคสs4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , sonicphone.com , ladyjj.com , hosting , โฮสติ้ง , เว็บโฮสติ้ง , โฮสติ้งฟรี , มือถือ , โทรศัพท์มือถือ , ราคามือถือ , เปรียบเทียบมือถือ , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง , เสื้อผ้าแฟชั่น , พระเครื่อง , กล้องวงจรปิด , บ้านมือสอง , รถมือสอง , แท็บเล็ต , มือถือ , ชุดแต่งงาน , ครีมทาผิวขาว , คอนโดมือสอง , ขายสุนัข , จักรยาน , เสื้อผ้าราคาถูก , ตลาดพระเครื่อง , กล้องวงจรปิดไร้สาย , ขายบ้าน , รถบ้านขายเอง , ไอแพดมินิ , มือถือมือสอง , เช่าชุดแต่งงาน , ครีมหน้าใส , ขายคอนโด , ขายลูกสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , คอลลาเจน , กลูต้าไธโอน , ร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ , หางาน , สมัครงาน , สมัครงาน , หางาน

 © Copyright 2004-2014 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537