12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

โปรแกรมทำภาพภาพการ์ตูนล้อเลียน จากภาพถ่าย โดยให้คอมพิวเตอร์วาดให้ 5 นาทีเสร็จ

ทำภาพการ์ตูนล้อเลียน จากภาพถ่ายของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการวาดรูป เพราะให้คอมพิวเตอร์วาดให้ เพียง 5 นาทีก็ได้รูปแล้ว จากรูปตัวอย่างแต่ละรูปใช้เวลาเพียงไม่ถึง 5 นาที สอนการใช้โปรแกรม ไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็ทำเป็นแล้ว ผู้อยู่ต่างจังหวัด มีคู่มือให้ ทำตามได้เลย แค่คลิก mouse เป็น สามารถทำเป็นอาชีพได้ ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่ www.jjmalls.com/2087 vdo สาธิต http://www.youtube.com/watch?v=LppHGxtWp70 ราคาถูกเพียง 2500 บาท ช่วงโปรโมชั่น สนใจโทร 0896239296 email.com : bunjong123gmail.c


ทำภาพล้อเลียน , การ์ตูนล้อเลียน , ทำภาพการ์ตูนล้อเลียน

รับจัดอบรมสัมนากิจกรรม อบรมพนักงาน จัดหาวิทยากร จัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การพัฒนา

บริษัท เอคซเพิทเทรนนิ่ง แอนด์ ออกะไนท์ซิ่ง จำกัด รับจัด อบรม สัมมนา โดยบุคลากรชั้นนำ นำทีมโดยอาจารย์เขตไทย สินธุสุวรรณ์ ครูอ้น ครูเชิญ ครูโดม ครูดิษฐ์ และทีมงานอีกมากมาย ซึ่งเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ยอมรับ ที่พร้อมจะพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรของท่านให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ที่สามารถปรับและยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของท่านได้ สำหรับกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ กีฬาสี กีฬาภายในองค์กร ท่


อบรมสัมนา , จัดท่องเที่ยวประจำปี , ปฐมนิเทศ , ปัจฉิมนิเทศ , อบรมพนักงาน , กิจกรรม , กลุ่มสัมพันธ์

ให้เช่า ห้องอบรม ห้องสัมมนา สำหรับการจัดอบรมสัมมนา แบบกลุ่ม ไม่เกิน 12 ท่าน

ให้เช่า ห้องอบรม ห้องสัมมนา สำหรับการจัดอบรมสัมมนา แบบกลุ่ม ไม่เกิน 12 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอาหารว่าง การเดินทางสะดวก 1 นาที จากรถไฟฟ้า BTS พญาไืท ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 10 ที่นั่ง คอมฯใหม่ สเปคแรง จอ LCD ห้องสัมมนา สำหรับนำโน๊ตบุค มาเอง พร้อม wireless internet ฟรี รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา NET Dimension Co. Ltd โทร.026129391 หรือ ดูราละเอียดห้อง และการเดินทางที่ http://roomrental.netdimension.co.th


ห้องอบรม , ห้องสัมมนา , ห้องคอมฯ , ห้องอบรมคอม , ให้เช่าห้องอบรม , ห้องอบรมขนาดเล็ก , ห้องอบรมให้เช่า , ติดรถไฟฟ้า

ที่ปรึกษาและฝึกอบรมระบบบริหารจัดการ

ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมระบบการบริหารจัดการ SWOT KPI 5ส QCC Quality Control Circle Cross Functional Management CFM QC Story 7 QC Tools กิจกรรมเสนอแนะ Suggestion System Balanced scorecard BSC six sigma ISO 9000 ISO 9001 Internal Audit ตรวจติดตามภายใน การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continual Improvement ISO 14000 OHSAS 18000 มอก 18001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย SA 8000 Social Accountability 8000 มรท. 8001 ISO 26000 ISO 17025 GMP HACCP ISO 22000 TQA TQM Total Quality Manag


ISO9000 , ISO14000 , QCC , TQA , TQM , Balanced scorecard , six sigma , CSR , EVM , SPC

เปิดรับสมัครเรียนโยคะ แล้ววันนี้

รูปแบบและแนวการสอน Balance Style การฝึกที่ช่วยฝึกฝนการทรงตัว และสมาธิ การฝึกรูปแบบนี้มีการผสมผสาน ประกอบลมหายใจเข้าออก เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เลือดไหวเวียนดี หัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเรียกเหงื่อ ลดน้ำหนัก Power Style เป็นการฝึกที่เน้นพละกำลัง ความแข็งแกร่งของร่างกาย ปราดเปรียว ลดไขมัน กล้ามเนื้อกระชับสมส่วน ทั้งแขนขา หน้าท้อง และช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายไปพร้อมกับเหงื่อและลมหายใจออก Moving Style เน้นการผสานลมหายใจกับท่าอาสนะที่มีการเคลื่อนไหวลื่นไหลอย่างต่อเนื่องทั้


สอนโยคะ , เรียนโยคะ , ครูโยคะ , ครูตรี , ครูโทน , สุขภาพ , ออกกำลังกาย , ฝึกโยคะ , โยคะเพชรบุรี , อาจารย์โทนรถเสีย , เทว , รถเล็ก , กตร , สมัครงา , พร้าว , รีสอร , ลวง , งานออนไลน์ , ทองหลางมาร , สามารถ , พรีเมี่ยม , ราคา , สินค้าพรีเมี่ยม , ประดู่ , กปร , ลูก , ที่ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , มือถือ

 © Copyright 2004-2016 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537