12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

อบรมการทำแซนวิชสูตรการค้า

Established since 2002 สถาบันเอชานซ์ A Chance Learning จัดอบรมการทำแซนวิชสูตรการค้า เนื้อหาโดยสังเขป 1. เรียนรู้การจัดเตรียมวัตถุดิบ/ การควบคุมต้นทุนการผลิต 2. การทำน้ำสลัดเพื่อประกอบการทำแซนวิช 3. เทคนิคการทำผักดองสามรส 4. ปฏิบัติการทำแซนวิชสูตรต่างๆ ประกอบด้วย แซนวิชเกล็ดหิมะ แซนวิชเวียดนาม แซนวิชสเปรดทูน่าและใส้ประยุกต์ แซนวิชสามสี แซนวิชสเต็ก 5. เทคนิคการทำตลาด เรียนวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 – 15.00 น. ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1680 บาท รวมเอ

ติวบัญชี ติวบัญชีเบื้องต้น ติวบัญชีการเงิน ติวบัญชีภาษีอากร ติวบัญชีเจ้าของกิจกา

รับติวบัญชี ติวบัญชีเบื้องต้น ติวบัญชีชั้นต้น ติวบัญชีการเงิน ติวบัญชีบริหาร ติวบัญชีเพื่อการจัดการ ติวบัญชี ปิดบัญชี ติวบัญชี ลงรายการค้า บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ติวบัญชี เพื่อการบริหาร ติวบัญชีเพื่อนักศึกษา ติวบัญชี สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนบัญชี แต่เรียนแล้วไม่เข้าใจ ต้องการติวบัญชีเพิ่ม ติวบัญชี ตั้งแต่ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกเดบิต เครดิต ติวบัญชี ผ่านรายการแยกประเภททั่วไป ติวบัญชีปิดงบการเงิน ติวบัญชี รายการปรับปรุงบัญชี ติวบัญชีทุกมหาวิทยาลัย ติวบัญชีสำหรับคนทำงาน ที่ไม่มีพื้นฐานด


ติวบัญชี , เรียนบัญชี , ติวบัญชีชั้นต้น , ติวบัญชีการเงิน , ติวบัญชีสินทรัพย์ , ติวบัญชี ปิดบัญชี , ติวงบการเงิน , ติววิเคราะห์งบการเงิ , ติวปิดบัญชี , ติวงบการเงิน

อบรมการพิมพ์ซิลค์สกรีน เพียง 500 บาทเท่านั้น จองด่วน

เปิดอบรมหลักสูตรการพิมพ์ซิลค์สกรีน สามารถ ทำงานพิมพ์ได้หลาย พื้นผิววัสดุ เช่น เสื้อผ้า สติกเกอร์ กระดาษ ไม้ ฟิวเจอร์บอร์ด ผลงานที่ผลิต มีความสวยงาม คงทน และ ต้นทุนการผลิตต่ำ เมื่อทำปริมาณเยอะ ๆ เนื้อหาของหลักสูตร 1.ทำความเข้าใจเรื่องแม่พิมพ์ต้นฉบับของซิลค์สกรีน แม่พิมพ์แบบเขียนเอง แม่พิมพ์ที่ออกมาคอมพิวเตอร์ 2. การเตรียมอุปกรณ์ก่อนพิมพ์งาน 3.การเตรียมบล๊อคเพื่อการถ่ายแบบ 4.การอัดบล๊อค การฉายแสง 5. การประกอบตู้ไฟไว้ใช้งานเอง 6.การเตรียมบล๊อคเพื่อการพิมพ์งาน


สอนสกรีน , อบรมสกรีน , เรียนสกรีน , พิมพ์สกรีน , แก้วสกรีน , พิมพ์แก้ว , สกรีนแก้ว , แก้วพรีเมี่ยม , แก้วน้ำ , สินค้าพรีเมี่ยม

Lingo Language Training หลักสูตร Everyday English Conversation แบบแร่งรัด

Lingo Language Training สถาบันสอนภาษา Lingo เรียนสอนติวภาษาอังกฤษ แปลภาษา learn thai เรียนภาษาอังกฤษ สนุก เร็ว ง่ายกว่าที่คิด Lingo ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในบรรยากาศที่สนุกสนาน เเละinteractive สร้างรากฐาน ภาษาอังกฤษที่แข็งแรงให้กับนักเรียน รับประกันว่านักเรียน จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อย่างรวดเร็ว เเละ มีประสิทธิภาพ &10047;Our Courses&10047; หลักสูตรสูตรของเรา หลักสูตร Exam English เพื่อนำไปใช้ในการสอบ TOEFL/IELTS/TOEIC/ ENTRANCE/ สอบเข้าโรงเรียนต่างๆ หลักสูตร Kids English สำหรั


สอนสกรีน , อบรมสกรีน , เรียนสกรีน , พิมพ์สกรีน , แก้วสกรีน , พิมพ์แก้ว , สกรีนแก้ว , แก้วพรีเมี่ยม , แก้วน้ำ , สินค้าพรีเมี่ยม

อบรมการทำเครื่องสำอางบำรุงเส้นผม

Established since 2002 สถาบันเอชานซ์ A Chance Learning จัดอบรมการทำเครื่องสำอางบำรุงเส้นผม เนื้อหาโดยสังเขป 1. ตำรับการทำแชมพู 2 in 1 ครีมหมักผมสมุนไพร Hair Treatment Silky Hair Coat เจลแต่งผมผสมสารสกัดสมุนไพร และโลชั่นใส่ผมผสมสมุนไพร Hair Tonic 2. การเลือกสมุนไพรเสริมในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ/ คุณสมบัติ/ ข้อควรระวัง 3. การเตรียมผลิตภัณฑ์/ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย 4. ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 สูตร 5. ข้อกำหนดในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย 6. แนะนำแหล่งซื้ออ


สอนสกรีน , อบรมสกรีน , เรียนสกรีน , พิมพ์สกรีน , แก้วสกรีน , พิมพ์แก้ว , สกรีนแก้ว , แก้วพรีเมี่ยม , แก้วน้ำ , สินค้าพรีเมี่ยมที่ , ผู้ , ขายลูกสุนัข , ตัว , มีลูก , โกลเด้น , ลูก , วันที่ , บ้านลูก , เว็บ , ตั้ , มาย , แผ่นเกมส์คอมพิวเตอร์ , โปร , กระแทก , นแผ , แจ้ , เคสไอโฟน6 , งาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , จักรยาน , มือถือ

 © Copyright 2004-2015 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537