12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

www.joomla.in.th ให้บริการอบรมจูมลาและให้คำแนะนำ

อบรม จูมลา การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย จูมลา ทั้ง จูมลาเบื้องต้น Joomla Basic จูมลาชั้นสูง Joomla Advance สอนตัวต่อตัว หรือ แบบกลุ่ม และ บริการสร้าง เว็ปไซต์ Website ด้วย จูมลา และ จูมลา อีคอมเมิรซ์ Joomla ecommerce สอนแบบ Work Flow บริการสอน และอบรมการสร้างเว็ปไซต์ ด้วย จูมลา ทั้ง จูมลาเบื้องต้น Joomla Basic จูมลาชั้นสูง Joomla Advance และ การบริหารเว็ปไซต์ด้วย Joomla CMS การสร้าง web ecommerce ด้วยตัวเอง แบบ สอนแบบ Work Flow หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตรการสร้างและการบริหารเว็ปไซต์ด้วย joomla CMS


อบรมจูมลา , joomla training , การสร้างเว็ปไซต์ด้วยจูมลา , Joomla Advance , joomla e-commerce , จูมลาชั้นสูง , Joomla Basic , จูมลาเบื้องต้น

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพEffective Inventory Management

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพEffective inventory Management สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนStock out สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั้งก


อบรม , สัมมนา , การขาย , การตลาด , นำเข้า , ส่งออก , inventory , สินค้าคงคลัง , อบรมนำเข้าส่งออก , inventory management

หลักสูตรน่าสนใจประจำเดือน เมษายนพฤษภาคม 53 โดย Genius Training The Key to succes

หลักสูตรน่าสนใจประจำเดือน เมษายนพฤษภาคม 53 โดย Genius Training How to Make Effective Service Strategic การวางแผนกลยุทธ์ในงานบริการ วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.0016.00น โดย อ.ไววิทย์ แสงอลังการ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHYWHY ANALYSIS วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.0016.00น โดย อ.จารึก ชื่นสมบัติ LeanGreen & Profitable through Supply Chain วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.0016.00น โดย อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์ Power of Positive Attitude พลังแห่ง


Genius Training , หลักสูตรอบรมสัมมนา

เปิดอบรมจูมล่า

อบรม จูมลา การสร้างเว็ปไซต์ ด้วย จูมลา ทั้ง จูมลาเบื้องต้นjoomla Basic จูมลาชั้นสูง joomla Advance สอนตัวต่อตัว หรือ แบบกลุ่ม และ บริการสร้าง เว็ปไซต์ Website ด้วย จูมลา และ จูมลา อีคอมเมิรซ์ joomla ecommerce สอนแบบ Work Flow บริการสอน และอบรมการสร้างเว็ปไซต์ ด้วย จูมลา ทั้ง จูมลาเบื้องต้น joomla Basic จูมลาชั้นสูง joomla Advance และ การบริหารเว็ปไซต์ด้วย joomla CMS การสร้าง web ecommerce ด้วยตัวเอง แบบ WORK หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตรการสร้างและการบริหารเว็ปไซต์ด้วย joomla CMS 2. หลั


อบรมจูมล่า , จูมล่า , template , web joomla , joomla , download joomla , install joomla , extension , module , component

ให้เช่า ห้องอบรม ห้องสัมมนา สำหรับการจัดอบรมสัมมนา แบบกลุ่ม ไม่เกิน 12 ท่าน

ให้เช่า ห้องอบรม ห้องสัมมนา สำหรับการจัดอบรมสัมมนา แบบกลุ่ม ไม่เกิน 12 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอาหารว่าง การเดินทางสะดวก 1 นาที จากรถไฟฟ้า BTS พญาไืท ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 10 ที่นั่ง คอมฯใหม่ สเปคแรง จอ LCD ห้องสัมมนา สำหรับนำโน๊ตบุค มาเอง พร้อม wireless internet ฟรี รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเรา NET Dimension Co. Ltd โทร.026129391 หรือ ดูราละเอียดห้อง และการเดินทางที่ http://roomrental.netdimension.co.th


ห้องอบรม , ห้องสัมมนา , ห้องคอมฯ , ห้องอบรมคอม , ให้เช่าห้องอบรม , ห้องอบรมขนาดเล็ก , ห้องอบรมให้เช่า , ติดรถไฟฟ้าจำหน่าย , การ์ด , ที่พระ , เพ้น , อินเดีย , ส่งสินค้า , พระพิฆเนศ , ราคา , เนื้อ , ทาย , เคสไอโฟน6 , งาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , จักรยาน , มือถือ

 © Copyright 2004-2015 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537