12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

เทคนิคและความรู้ในการส่งออก

เทคนิคและความรู้ในการส่งออก ธุรกิจส่งออกเป็นรายได้หลักที่สำคัญหนึ่งของประเทศ การส่งออกสินค้าผู้ประกอบการมัก พบกับปัญหาและอุปสรรคทั้งการเงินที่เปลี่ยนแปลงค่าตลอดเวลา วิธีส่งออกสินค้าที่มีข้อ กำหนด และมาตรฐานของแต่ละประเทศที่ต่างกัน อีกทั้งการกีดกันทางการค้า เช่น กำแพง ภาษี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบธุรกิจส่งออกได้ทำความเข้าใจและศึกษาเริ่ม ตั้งแต่ ศึกษาลูกค้า พันธะสัญญา นโยบายทางการเมืองของเขา วิธีการชำระเงิน ฯลฯ การ ส่งออกก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น หากท่านประสบปัญหาในกา


อบรม , สัมมนา , การขาย , การตลาด , นำเข้า , ส่งออก , import , export , ธุรกิจระหว่างประเทศ , อบรมนำเข้าส่งออก

อบรม MCP MCSA MCSE MCSASecurity และ MCSESecurity สำหรับ Windows Server 2003 และ

อบรมในราคาที่ค่อนข้างเป็นกันเองมาก แต่เนื้อหาเข้มข้นซึ่งสามารถนำไปใช้สอบและทำงานจริงได้แน่นอน รายละเอียดเนื้อหาและโปรโมชั่นสามารถติดต่อได้ที่ Tel: 0296497367


microsoft , mcsa , mcse , mcts , mcitp , windows server 2003 , windows 2003r2 , windows server 2008

สอน และรับทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ CAI Elearning สื่อการสอน ที่มีประสบการณ์ ผลงานออ

รับทำโครงงานคอมพิวเตอร์ cai Elearning สื่อการสอน ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ผลงานออกมาสวย มีเสียง และภาพเคลื่อนไหวประกอบ ดูตัวอย่างได้ที่ http://www.geocities.com/bunjong101/main.html email : bunjong123gmail.com ราคา : ขึ้นอยู่กับงาน โทร : 0896239296


cai , e-leaning , e-book , สื่อการสอน

คอร์สอบรมถ่ายภาพ jobmarket

คอร์สอบรมถ่ายภาพ โดยช่างภาพมืออาชีพ มากประสบการณ์ จาก "cute princess" แห่งห้อง พันทิพ หลักสูตรที่เปิดสอน รู้จักส่วนต่างๆ ของกล้อง ปุ่มต่างๆ ของกล้อง เลนส์แบบต่างๆ และคุณสมบัติของเลนส์ที่แตกต่างกัน เมนูต่างๆ และคุณสมบัติของเมนูนั้นๆ ที่ควรรู้ การตั้งค่า custom function ที่จำเป็น โหมด A ใช้อย่างไร F กว้าง แคบ ให้ผลอย่างไร โหมด Tv ใช้อย่างไร สปีดช้าเร็วให้ผลอย่างไร ถ่ายภาพกลางคืน shutter B เป็นอย่างไร และ อื่นๆ อีกมากมาย วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2553 เวลา 9. 0015.00 น. ที่ สว


อบรม , ถ่ายรูป , ถ่ายภาพ , นางแบบ , สอน , คอร์ส , รูป , ภาพ , กล้อง , กล้องถ่ายรูป

เปิดสอนงานกล้องวงจรปิด CCTV เรียนไม่รู้เรื่องกลับมาเรียนใหม่ได้

VP cctv service ศูนย์กล้องวงจรปิด VP cctv service ด่วน รับจำนวนจำกัด ราคาสุดพิเศษ สอนระบบกล้องวงจรปิด เพียง 1 วันเท่านั้น เน้นสอนให้เป็นงาน ยินดีให้คำปรึกษา ตารางอบรม VP cctv service 9.00 ถึง 12.00 น. ภาคทฤษฎี DVR & CCTV & Set ระบบออนไลน์ CCTV 12.00 ถึง 13.00 น. เลี้ยงอาหารกลางวัน 13.00 ถึง 15.00 น. ภาคปฏิบัติ CCTV เน้นใช้งานได้จริง และ Set ระบบ Internet ตลอดวัน มีกาแฟ อาหารว่าง พร้อมเสริฟ์ ตัดความกังวลไปได้เลย ถ้าท่าน... 1.ไม่เป็นงาน 2.ไม่มีความรู้พื้นฐาน 3.แก้ไขงานไม่เป็น


cctv service , รับสอนติดจั้งกล้องวง , สอนระบบกล้องวงจรปิด , อบรมระบบ cctv , เรียนระบบ cctv , CCTV Center , สอนระบบโทรทัศน์วงจรป , สอนงานกล้องวงจรปิด C , เปิดคอร์สสอนระบบโทรท , รับสอนระบบกล้องวงจรปขาว , น่ารักๆๆ , มาย , รัก , เนื้อ , ที่ , ตัว , น้ำ , กวนเสื้อเด็กผู้ชาย , ชาย , ที่ , น้ำ , เสื้อยืด , ราคา , เสื้อเชิ้ต , จำนวน , ตัว , บอดี้สูท , เคสไอโฟน6 , งาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , จักรยาน , มือถือ

 © Copyright 2004-2015 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537