12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ
เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสำรอง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

เปิดรับสมัครเรียนโยคะ แล้ววันนี้

รูปแบบและแนวการสอน Balance Style การฝึกที่ช่วยฝึกฝนการทรงตัว และสมาธิ การฝึกรูปแบบนี้มีการผสมผสาน ประกอบลมหายใจเข้าออก เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เลือดไหวเวียนดี หัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเรียกเหงื่อ ลดน้ำหนัก Power Style เป็นการฝึกที่เน้นพละกำลัง ความแข็งแกร่งของร่างกาย ปราดเปรียว ลดไขมัน กล้ามเนื้อกระชับสมส่วน ทั้งแขนขา หน้าท้อง และช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายไปพร้อมกับเหงื่อและลมหายใจออก Moving Style เน้นการผสานลมหายใจกับท่าอาสนะที่มีการเคลื่อนไหวลื่นไหลอย่างต่อเนื่องทั้


สอนโยคะ , เรียนโยคะ , ครูโยคะ , ครูตรี , ครูโทน , สุขภาพ , ออกกำลังกาย , ฝึกโยคะ , โยคะเพชรบุรี , อาจารย์โทน

บริการจัดท่องเทียวและ กิจกรรม กับสถาบันฝึกอบรมสัมมนา AD B ZONE รับฝึกอบรมทั่วราช

ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างทีม พัฒนาบุคลากรโดยใช้กิจกรรม Ropes Course Adventure มาเป็นสื่อการอบรม มีสาระ วิชาการและจำลอง สถานการณ์ต่างเพื่อให้ทีมนั้นๆ แก้ปัญหาและร่วมกันเพื่อความอยู่รอดขององค์กร มีปรัชญา นำเสนอทุกกิจกรรม กินใจมาก ได้ผลดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างทีม หรือมีความขัดแย้งในทีม เราช่วยให้ทีมของท่านอยู่รอดได้ http://www.adbzone.com


ทักษะการเป็นผู้นำ , การทำงานเป็นทีม , พัฒนาทีม , พัฒนาบุคลากร , Walk Rally , Team Building , ฝึกอบรม นอกสถานที่ , จัดกิจกรรมประจำปี , Group Dynamic , กิจกรรมกลุ่ม

สถาบัน B Zone จัดกิจกรรม นันทนาการ การละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในอ

รับจัดกิจกรรม สัมมนา จัดฝึกอบรม สัมมนาและท่องเที่ยวจัดกิจกรรม ในรูปแบบของ Team Building Adventure กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมละลายพฤติกรรม Ice Breaking ค่ายผู้นำเยาวชนผู้นำองค์กรและค่ายกิจกรรมอื่นๆ การจัดกิจกรรมรับน้อง ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และพนักงานเข้าใหม่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรรวมถึงการทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อความสามัคคีในหน่วยงาน ตามความต้องการของท่านในราคาประหยัดจากวิทยากรโดยตรง ที่มากด้วยประสบการณ์ สถาบัน B Zone ร่วมกับ เวลเนสโฮมรีสอร์ท รั


ฝึกอบรมสัมมนา , พัฒนาทีม Activities , Team Building , Ice Breaking , Outdoor Training , การพัฒนาบุคลากร , ทักษะการเป็นผู้นำ , สรรทนาการ , Ropes Course , Team Spirit

ราคาถูก รับสอนติดตั้งกล้องวงจรปิด เน้นภาคปฏิบัติ สอนให้เป็นงาน

VP cctv service ศูนย์กล้องวงจรปิด VP cctv service ด่วน รับจำนวนจำกัด ราคาสุดพิเศษ สอนระบบกล้องวงจรปิด เพียง 1 วันเท่านั้น เน้นสอนให้เป็นงาน ยินดีให้คำปรึกษา ตารางอบรม VP cctv service 9.00 ถึง 12.00 น. ภาคทฤษฎี DVR & CCTV & Set ระบบออนไลน์ CCTV 12.00 ถึง 13.00 น. เลี้ยงอาหารกลางวัน 13.00 ถึง 15.00 น. ภาคปฏิบัติ CCTV เน้นใช้งานได้จริง และ Set ระบบ Internet ตลอดวัน มีกาแฟ อาหารว่าง พร้อมเสริฟ์ ตัดความกังวลไปได้เลย ถ้าท่าน... 1.ไม่เป็นงาน 2.ไม่มีความรู้พื้นฐาน 3.แก้ไขงานไม่เป็น


cctv service , รับสอนติดจั้งกล้องวง , สอนระบบกล้องวงจรปิด , อบรมระบบ cctv , เรียนระบบ cctv , CCTV Center , สอนระบบโทรทัศน์วงจรป , สอนงานกล้องวงจรปิด C , เปิดคอร์สสอนระบบโทรท , รับสอนระบบกล้องวงจรป

เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตร Piano Action Regulation เพื่อให้ท่านได้ดูแลเปียโนของท

หลักสูตร piano Action Regulation Open piano เรียนทฤษฎี ประมาณ 5 ช.ม. ภาคปฏิบัติ ประมาณ 10 ช.ม. ค่าใช้จ่ายในการเรียน ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ที่นักเรียนต้องมีไว้ใช้ และต้องมีค่าอาจารย์ใหญ่ ค่าเรียน 10000 บาท ค่าอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ชุดละ 25000 บาท รวมค้อนจูนด้วย ค่าอาจารย์ใหญ่ 4500 บาท ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 44000 บาท ถ้าไม่ซื้ออุปกรณ์ก็ตัดออกได้ Action Regulating การจัดการปรับแต่ง piano ให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ เพื่อแก้ปัญหา คีย์ติด คีย์ค้าง แข็งหรือนิ่มเกินไปปรับคีย์ให้เล่น


เรียน , piano , จูน , หลักสูตร , อาชีพ , เปียโน , ดนตรี

กระ , บาร์บี้ , สาว , มีน , คนรู้ใจ , รูป , กล้องโลโม่ , ป้อง , กระแทกเคมี , เช็ค , มาตร , สอบ , มอก , น้ำ , อุปกรณ์ , ราคา , อสอหนั , ขายเครื่องกลึง , สวยมาก , ฟุต , ตัว , เครื่องกลึงราคา , กล่อง , ขายด่วนวิธ , ในเวลา , กระ , ลูก , กาแล , ของเล่น , วิธีสั , รวดเร็ว , ที่ของใช้เด็ก , ราคา , ของเล่นเด็ก , ของเล่น , รถผลักเดิน , รถหัดเดิน , เดิน , จินตนาการเศษ , น้ำมันมะพร้าว , รัก , สระ , ทรง , นวด , วิธ , พร้าว , ตาม , แชมมสธ , ศูนย , อิมแพค , ตั้ , เดิน , ราชการ , เมืองทองธานี , ห้องตัว , ราคา , สีน้ำ , น้ำ , วาวา , ขาว , ผู้ , เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน , เคสไอโฟน4 , เคส iphone 5s , เคส iphone , แบตสำรอง , เคส s4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , เคสs4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , sonicphone.com , ladyjj.com , hosting , โฮสติ้ง , เว็บโฮสติ้ง , โฮสติ้งฟรี , มือถือ , โทรศัพท์มือถือ , ราคามือถือ , เปรียบเทียบมือถือ , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง , เสื้อผ้าแฟชั่น , พระเครื่อง , กล้องวงจรปิด , บ้านมือสอง , รถมือสอง , แท็บเล็ต , มือถือ , ชุดแต่งงาน , ครีมทาผิวขาว , คอนโดมือสอง , ขายสุนัข , จักรยาน , เสื้อผ้าราคาถูก , ตลาดพระเครื่อง , กล้องวงจรปิดไร้สาย , ขายบ้าน , รถบ้านขายเอง , ไอแพดมินิ , มือถือมือสอง , เช่าชุดแต่งงาน , ครีมหน้าใส , ขายคอนโด , ขายลูกสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , คอลลาเจน , กลูต้าไธโอน , ร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ , หางาน , สมัครงาน , สมัครงาน , หางาน

 © Copyright 2004-2014 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537