12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ
เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสำรอง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

รับจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาพัฒนาบุคลากร อบรมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ค่ายคณิตศาสตร์ วิท

ยินดีต้อนรับสู่ Rlg Recreation and Learning Group องค์กร ที่ชำนาญการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาอย่างมืออาชีพ เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน อบรมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Boat Rally Car Rally กีฬาฮาเฮ ท่องเที่ยว กิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบ Rlg Recreation and Learning Group พร้อมที่จะให้บริการ ทุกองค์กรที่มีความสนใจในทุก ๆ กิจกรรม มีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้ความรู้คู่ความสนุกสนานแด่ท่าน มีทีมงานที่มีความพร้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจดูแล บริการท่าน วันนี้ Rlg Recreation a


วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ค่ายเยาวชน , ค่ายยาเสพติด , summer camp , อบรม , สัมมนา , ท่องเที่ยว , ศิลปะ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 30082553

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 30082553 โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล รามคำแหง Sutharak Health Care Training School รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553 รุ่นที่ 12/2553 เปิดเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2553 รุ่น 10 พิเศษ/ 2553 เรียนเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อ.โอ๋ 0863180985 อ.เนตร 0865316530 พี่ยุ้ย 0896344248 โทรสาร : 023000747 Email : sutharak2009hotmail.com http://www.sutharak.com คุณสมบัติผู้เข้าศึกษ


วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ค่ายเยาวชน , ค่ายยาเสพติด , summer camp , อบรม , สัมมนา , ท่องเที่ยว , ศิลปะ

สอนโปรแกรม Artcam

อบรมโปรแกรม artcam 2D/3D รายละเอียด : การออกแบบข้อความ รูปภาพ จากโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ที่นำมาใช้ร่วมกับ artcam การ Export / Import ไฟล์งาน การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม artcam ออกแบบงาน 2D เช่น แกะป้ายชื่อ แกะตัวอักษร ตัดขาดตัดไม่ขาด ออกแบบงาน 3D การตั้งค่าดอกสว่าน ชนิดต่างๆ ที่มีใช้งานจริง การเลือกดอกให้เหมาะสมกับงาน แหล่งจำหน่ายดอกสว่าน การแปลงไฟล์ให้เป็น GCODE การติดตั้งโปรแกรม artcam การนำไปใช้งานกับเครื่องแกะสลัก cnc ปัญหาที่พบบ่อยของโปรแกรม และเครื่องแกะสลัก cnc ประเภทวัส


artcam , artcam pro , สอนartcam , อบรม artcam , cnc , เครื่องแกะสลัก , เครื่อง cnc , เครื่องแกะสลัก cnc , โปรแกรม artcam , อบรม

บริการจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว กับ สถาบันฝึกอบรม สัมนา AD B ZONE ให้คำปรึกษาและออ

ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างทีม พัฒนาบุคลากรโดยใช้กิจกรรม Ropes Course Adventure มาเป็นสื่อการอบรม มีสาระ วิชาการและจำลอง สถานการณ์ต่างเพื่อให้ทีมนั้นๆ แก้ปัญหาและร่วมกันเพื่อความอยู่รอดขององค์กร มีปรัชญา นำเสนอทุกกิจกรรม ได้ผลดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างทีม หรือช่วยลดความขัดแย้งในทีม เราช่วยให้ทีมของท่านอยู่รอดได้ หลักสูตรดังกล่าวเคยใช้ฝึกอบรมร่วมกับองค์การสหประชาชาติ http://www.adbzone.com


กิจกรรม Ropes Course , กิจกรรมAdventure , โครงการฝึกอบรมสัมมนา , Outdoor Training , Team Building , พัฒนาทีม , การพัฒนาบุคลากร , การทำงานเป็นทีม , ทักษะการเป็นผู้นำ , Walk Rally

รับสอนงาน EVENT หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

:: รับสอนงาน EVENT หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน :: โปรแกรม การสอนนี้เหมาะกับ ใคร ? 1.เหมาะกับธุรกิจที่ ต้องการมีกิจกรรมด้านการตลาด 2.เหมาะกับธุรกิจกิจที่เปิดใหม่ 3.เหมาะกับนักการตลาดที่ต้องการมีความรู้เพิ่มเติม 4.เหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่ต้อง การทำปลดแอกความจำเจซ้ำซากกับ การตลาดแบบเดิมๆและได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ... 0806906909 พร้อมเปิดตัว ... โปรแกรม สัมนา ... ในหัวข้อ " สอน Sale ให้เป็น Marketing สอน Marketing ให้เป็น Slae " ได้รับความนิยมอยู่ใน


รับสอนงาน EVENT , Marketing

วงจร , ข้าว , อุตสาหกรรม , จำหน่าย , ไทย , พลาสติก , รถดำนา , ไก่ , คูโบต้าโลโก้ , ตั้ , ตาม , แฟลชไดร์ฟ , แฟน , สามารถ , ภาพลักษณ์องค์กร , รูป , พรีเมี่ยมพิษสุนัขบ้า , ตาม , นำเข้า , ผึ้ง , ป้อง , มาตรฐาน , ภาวะเศรษฐกิจ , ขี้ , มีน , มาตรเสมอ , ราคา , ขาวใส , ส่วน , ครีมหน้าใส , สาว , สอบ , ไมโคร , ครั้งแรกแอร์บ้าน , ดัง , เครื่องใช้ไฟฟ้า , เฟอร์นิเจอร์ , บ้าน , ต๊ะ , แอร์เก่า , โกดัง , ซื้อแอร์เก่าร้านขายเสื้อผ้า , เว็บ , แฟชั่นมาใหม่ , บรา , นำเข้า , ท่า , อินเทรน , เสื้อผ้าแฟชั่นขายส่ง , ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นราคาส่ง , นขามาร , ล้างหน้า , ท่อ , ประเภทสินค้า , ลูก , นขา , ลินิน , ดัง , ฟ้า , สายผลาญ , มาร , เผาผลาญ , การเผาผลาญไขมัน , ท่า , รูป , ฟ้า , ลดไขมันส่วนเกิน , ลูก , เช้างานฝีมือ , ดูลาย , งาน , ตั้ , คลิ , สอบ , ตัว , รับตกแต่งภายในเครื่องยนต์ , ภาวะ , เย็ , ป้อง , งาน , สามารถ , ท่อ , ซิลิโคน , เคสไอโฟน5s , เคสไอโฟน5 , เคสไอโฟน , เคสไอโฟน4 , เคส iphone 5s , เคส iphone , แบตสำรอง , เคส s4 , เคส grand 2 , เคส note 3 , เคสs4 , เคสแกรนด์2 , เคสโน๊ต3 , นาฬิกาข้อมือ , นาฬิกาข้อมือผู้หญิง , นาฬิกาข้อมือผู้ชาย , นาฬิกาแฟชั่น , sonicphone.com , ladyjj.com , hosting , โฮสติ้ง , เว็บโฮสติ้ง , โฮสติ้งฟรี , มือถือ , โทรศัพท์มือถือ , ราคามือถือ , เปรียบเทียบมือถือ , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานพับได้ , จักรยานญี่ปุ่น , จักรยานมือสอง , เสื้อผ้าแฟชั่น , พระเครื่อง , กล้องวงจรปิด , บ้านมือสอง , รถมือสอง , แท็บเล็ต , มือถือ , ชุดแต่งงาน , ครีมทาผิวขาว , คอนโดมือสอง , ขายสุนัข , จักรยาน , เสื้อผ้าราคาถูก , ตลาดพระเครื่อง , กล้องวงจรปิดไร้สาย , ขายบ้าน , รถบ้านขายเอง , ไอแพดมินิ , มือถือมือสอง , เช่าชุดแต่งงาน , ครีมหน้าใส , ขายคอนโด , ขายลูกสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , คอลลาเจน , กลูต้าไธโอน , ร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ , หางาน , สมัครงาน , สมัครงาน , หางาน

 © Copyright 2004-2014 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537