12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

Tag : บายศรีสู่ขวัญ

รับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

ราคา ไม่ระบุ บาท

ร้าน : รับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

่าง ครอบครูช่าง พิธีบวงสรวงเพื่อตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไม้โบราณทุกชนิดรับประกอบพิธีพราหมณ์ในพิธีมงคลต่าง ๆ เช่นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษก พิธียกเสาเอก พิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครและภาพยนตร์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีโกนจุก โกนผมไฟ ทำขวัญเดือน พิธีบูชารับส่งเทวดานพเคราะห์ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีทำบุญฉลองครบรอบอายุ แซยิด ประกอบพิธีล้างอาถรรพ์ เบิกเนตรเทวรูป โปรดติดต่อนัดหมายพราหมณ์ ชาคริตล่วงหน้าเพื่อความสะดวกของทุกท่านในการติดต่อให้ไปประกอบพิธีหรือขอคำปรึกษาใ

ยกเสาเอก , ไหว้ครู , วางศิลาฤกษ์ , ตั้งศาลพระภูมิ , ถอนศาล , พราหมณ์ชาคริต , พราหมณ์ , ตั้งศาลเ้จ้าที่ , พิธีพราหมณ์ , พิธีบวงสรวง


พระโชว์.........พระรูปหล่อเหมือน ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน ปี09

ราคา 15,000 บาท

เดือน สุดท้ายจึงถูกนิมนต์ให้เข้าไปสอบสวนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๖๓ แต่ทุกคดีก็ได้รับการวินิจฉัยจากสมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นว่าไม่มีความผิดครูบาศรีวิชัยจึงเดินทางกลับจังหวัดลำพูน บรรดาสานุศิษย์จัดขบวนต้อนรับ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประชาชนก็เพิ่มความเคารพเลื่อมใสยิ่งขึ้น ถูกอธิกรณ์ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงทำให้ศรัทธาสาธุชนทั่วสารทิศมาเฝ้าชื่นชมบารมี ร่วมทำบุญกับครูบาศรีวิชัยที่ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์มาโปรดสัตว์โลกในยุคกึ่งพุทธกาล ท่านมักจะรับนิมนต์ไปเป็นประธาน นั่งหนักในการบูร

รั้ง , เทว , บุก , โรคริดสีดวง , จำนวน , ตาม , ส่วน , ทำงาน , อเส , สามเณร

รับทำบายศรี ทุกแบบ ทุกประเภท หรือตามสั่ง

ราคา ไม่ระบุ บาท

รับทำบายศรี ทุกแบบ ทุกประเภท หรือตามสั่ง สำหรับงานพิธี งานบวงสรวง งานไหว้ครู ตั้งศาล เบิกเนตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับจัด รับทำ พานขันหมาก พานพุ่ม พานไหว้ครู กระทงลอย งานมาลัยดอกไม้สด งานใบตองทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี บายศรีที่สำคัญ สำหรับใช้ในพิธีต่าง ๆ 1.บายศรีปากชาม 2.บายศรีตอ 3.บายศรีเทพ 4.บายศรีพรหม 5.บายศรีเทพพรหม 6.บายศรีหลัก หรือ บายศรีต้น

รูป , บายศรีพรหม , กปร , ศรีเทพ , พระ , กระ , บายศรีสู่ขวัญ , ตั้งศาล , หมาก , ขอบคุณ

รับทำบายศรี ทุกแบบ ทุกประเภท หรือตามสั่ง

ราคา ไม่ระบุ บาท

รับทำบายศรี ทุกแบบ ทุกประเภท หรือตามสั่ง สำหรับงานพิธี งานบวงสรวง งานไหว้ครู ตั้งศาล เบิกเนตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับจัด รับทำ พานขันหมาก พานพุ่ม พานไหว้ครู กระทงลอย งานมาลัยดอกไม้สด งานใบตองทุกประเภท ยินดีให้คำปรึกษาฟรี บายศรีที่สำคัญ สำหรับใช้ในพิธีต่าง ๆ 1.บายศรีปากชาม 2.บายศรีตอ 3.บายศรีเทพ 4.บายศรีพรหม 5.บายศรีเทพพรหม 6.บายศรีหลัก หรือ บายศรีต้น

ละค , ตั้ , ส่วน , ตาม , กปร , ท่า , ชาม , บายศรีสู่ขวัญ , ขอบคุณ , บายศรีเทพ

รับตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพระพรหม ถอนศาล และประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

ราคา ไม่ระบุ บาท

าง ครอบครูช่าง พิธีบวงสรวงเพื่อตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไม้โบราณทุกชนิด รับประกอบพิธีพราหมณ์ในพิธีมงคลต่าง ๆ เช่นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษก พิธียกเสาเอก พิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครและภาพยนตร์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีโกนจุก โกนผมไฟ ทำขวัญเดือน พิธีบูชารับส่งเทวดานพเคราะห์ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีทำบุญฉลองครบรอบอายุ แซยิด ประกอบพิธีล้างอาถรรพ์ เบิกเนตรเทวรูป ประกอบพิธีกรรมตามแบบแผนจารีตประเพณีโบราณโดยพราหมณ์ผู้ชำนาญในพระเวท ตรีศุลี่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้านำเข้า

จำหน่าย , ภาพต่าง , เทว , แทน , โบรา , ผู้ , พิธีทำบุญ , สู่ขวัญ , พิธีวางศิลาฤกษ์ , กตร

รับตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพระพรหม ยกเสาเอก ถอนศาล และประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

ราคา ไม่ระบุ บาท

าง ครอบครูช่าง พิธีบวงสรวงเพื่อตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไม้โบราณทุกชนิด รับประกอบพิธีพราหมณ์ในพิธีมงคลต่าง ๆ เช่นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษก พิธียกเสาเอก พิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครและภาพยนตร์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีโกนจุก โกนผมไฟ ทำขวัญเดือน พิธีบูชารับส่งเทวดานพเคราะห์ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีทำบุญฉลองครบรอบอายุ แซยิด ประกอบพิธีล้างอาถรรพ์ เบิกเนตรเทวรูป ประกอบพิธีกรรมตามแบบแผนจารีตประเพณีโบราณโดยพราหมณ์ผู้ชำนาญในพระเวท ตรีศุลี่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้านำเข้า

กตร , บัว , ภาพยน , ตั้ , ทัวร , จัดทัวร์ , มาย , ผ่าน , ศาลเจ้าที่ , วิสาหกิจ

รับตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ถอนศาล วางศิลาฤกษ์ และประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

ราคา ไม่ระบุ บาท

าง ครอบครูช่าง พิธีบวงสรวงเพื่อตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไม้โบราณทุกชนิด รับประกอบพิธีพราหมณ์ในพิธีมงคลต่าง ๆ เช่นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษก พิธียกเสาเอก พิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครและภาพยนตร์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีโกนจุก โกนผมไฟ ทำขวัญเดือน พิธีบูชารับส่งเทวดานพเคราะห์ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีทำบุญฉลองครบรอบอายุ แซยิด ประกอบพิธีล้างอาถรรพ์ เบิกเนตรเทวรูป ประกอบพิธีกรรมตามแบบแผนจารีตประเพณีโบราณโดยพราหมณ์ผู้ชำนาญในพระเวท ตรีศุลี่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้านำเข้า

ส่วน , กตร , อื่นๆ , แทน , อุปกร , รถติด , ภาพต่างๆ , ยินยอม , ผู้ , พิธีทำบุญ

ขายส่งเสื้อม่อฮ่อม ผ้าฝ้ายย้อมสี เสื้อหม้อฮ่อม ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ สินค้าคุณภาพด

ราคา 65 บาท

ขายส่งและรับผลิต เสื้อม่อฮ่อม เสื้อผ้าฝ้าย หลากหลายสี หลายแบบ คอกลมกระดุมจีน คอกุยเฮง คอกลมผ่าหน้า ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ เรามีสต๊อคครบทุกไซน์ สวมใส่สบาย เหมาะสำหรับใส่ไปงานประเพณีต่างๆ งานบายศรีสู่ขวัญมหาวิทยาลัย เด็กๆ ใส่เป็นยูนิฟอร์มไปโรงเรียนก็น่ารัก หรือใส่ไปงานแสดงต่างๆ ให้ความรู้สึกถึงท้องทุ่งนา หรือจะใส่เพื่อร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย สำหรับโรงเรียน หรือบริษัท องค์กร ใดต้องการเสื้อม่อฮ่อมจำนวนมาก เราสามารถผลิตส่งจำนวนเยอะๆ ได

บายศรีสู่ขวัญ , จังหวัด , มาร , ความเป็นไทย , กทม , จำนวน , ผู้ , บายศรี , หมา , แพร่

รับตั้งศาลทุกชนิด และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

ราคา ไม่ระบุ บาท

จัดตั้งศาลพระพรหมตั้งศาลพระภูมิศาลเทพและศาลต่าง ๆ รับถอนศาลเก่าทุกชนิด รับประกอบพิธีพราหมณ์ในงานมงคลต่าง ๆ เช่น บวงสรวงในพิธีทั่วไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงศาลต่าง ๆ วางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกลงเข็มมงคลปลูกบ้าน เปิดกล้องถ่ายละครภาพยนตร์ ไหว้ครูบูชาครู บายศรีสู่ขวัญขวัญนาคโกนจุก พิธีรับส่งพระนพเคราะห์ และรับเบิกเนตรเทวรูปต่าง ๆ ยินดีรับปรึกษาในเรื่องพิธีกรรมพิธีการตั้งศาลถอนศาลทุกชนิด รับตรวจดูชัยภูมิบ้านอาคารร้านค้าสถานที่ต่าง ๆ รับประกอบพิธีถอนล้างอาถรรพ์ปัดรังควานต่าง ๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีกรรมนานาประ

ตั้งศาล , ตั้ , อาถรรพ์ , โบรา , วาง , อสอ , ชัยภูมิ , ธีม , สามารถ , กล้อง

รับตั้งศาลทุกชนิด และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี

ราคา ไม่ระบุ บาท

จัดตั้งศาลพระพรหมตั้งศาลพระภูมิศาลเทพและศาลต่าง ๆ รับถอนศาลเก่าทุกชนิด รับประกอบพิธีพราหมณ์ในงานมงคลต่าง ๆ เช่น บวงสรวงในพิธีทั่วไปบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงศาลต่าง ๆ วางศิลาฤกษ์ยกเสาเอกลงเข็มมงคลปลูกบ้าน เปิดกล้องถ่ายละครภาพยนตร์ ไหว้ครูบูชาครู บายศรีสู่ขวัญขวัญนาคโกนจุก พิธีรับส่งพระนพเคราะห์ และรับเบิกเนตรเทวรูปต่าง ๆ ยินดีรับปรึกษาในเรื่องพิธีกรรมพิธีการตั้งศาลถอนศาลทุกชนิด รับตรวจดูชัยภูมิบ้านอาคารร้านค้าสถานที่ต่าง ๆ รับประกอบพิธีถอนล้างอาถรรพ์ปัดรังควานต่าง ๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีกรรมนานาประ

ตั้ , รับตร , การประ , ทั่วไป , สถานที่ , บายศรี , สอบ , กันเอง , วาง , ยินดี

รับทำบายศรี ขันหมาก กระทง

ราคา 100 บาท

รับทำบายศรี ทุกประเภท บายศรีบวงสรวง บายศรีไหว้เจ้า บายศรีสู่ขวัญ บายศรีพรม บายศรีเทพ บายศรีต้น บายศรีตอ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บายศรีพญานาค ครุฑ หงษ์ รับทำกระทง รับทำกระทงประกวด รับทำขันหมาก พานสินสอด พานขมา พานกล้วยอ้อย รับตกแต่งสถานที่ด้วยงานใบตอง รับสอนงานใบตอง สอนบายศรี

หมาก , บายศรีเทพ , งาน , กระ , สถานที่ , กปร , ตกแต่งสถานที่ , อ้อย , กระทง , บายศรีสู่ขวัญ 1 
ซิตี , หัวหิน , ทุกอย่าง , ราคา , ซิตี้ , ห้อง , เศษ , อื่นๆตู้จดหมายขนาดใหญ่ , ของแต่งบ้าน , ตู้จดหมายสวยๆ , ร้านขายตู้จดหมาย , ตู้เอกสาร , ขายตู้จดหมาย , ตู้จดหมายสแตนเลส , ตู้ไปรษณีย์ , ตู้จดหมาย , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , มือถือ

 © Copyright 2004-2016 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537