สืบสานศิลปะไทย เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 11

เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 11 ผนึกศิลปะอาเซียน ฉลองสงกรานต์ ชวนเที่ยวระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2559 ณ วัดขนอน  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

          กลับมาอีกครั้งงานมหกรรมแห่งปี "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 11" ซึ่งจัดโดยจังหวัดราชบุรี ร่วมมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี และวัดขนอน นำวัฒนธรรมประเทศกลุ่มอาเซียน "หนังใหญ่" จากกัมพูชา และ "การแสดงหุ่นเงา วายัง กูลิต" จากอินโดนีเซียร่วมแลกเปลี่ยนผสมผสานความเป็นอารยะแห่งภูมิภาคอาเซียนอย่างยิ่งใหญ่ ตื่นตาด้วยการแสดง Light & Sound "หนังใหญ่วัดขนอน" การแสดงผสมผสาน ชุด "นางสงกรานต์" การแสดงหนังตะลุง อาจารย์วาที ทรัพย์สิน หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง ฯลฯ  พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากตำนานเมืองราชบุรี พร้อมเลือกชิมอาหารจากตลาดย้อนยุค 

 โดยงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-14 เมษายน 2559 ณ วัดขนอน  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ "พระครูพิทักษ์ศิลปาคม" เจ้าอาวาสวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เผยว่า จากการจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวผู้ที่ชื่นชอบงานประเพณีแบบไทย ๆ ได้มาร่วมชมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ๆ ถือว่าได้รับการตอบรับ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งเราได้มีพันธมิตรทางวัฒนธรรมกลุ่มผู้อนุรักษ์งานศิลปะมาร่วมเผยแพร่กิจกรรมดี ๆ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่วัดขนอน ได้สืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ ได้เผยแพร่ออกไป ภายใต้งานเทศกาลหนังใหญ่ วัดขนอนและคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ให้มีอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยในการจัดงานทุก ๆ ปี วัดขนอนได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดราชบุรี

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี อำเภอโพธาราม และชาวอำเภอโพธาราม ได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปี 2559 คณะผู้จัดงานได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจากประเทศกลุ่มอาเซียน มาร่วมแสดงที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เสมือนเป็นการต้อนรับ AEC ภายใต้ธีมการแสดงการเล่นเงา "มรดกร่วมแห่งอุษาคเนย์" เป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งอาเซียนมาเผยแพร่ให้ชื่นชมคือ "สะแบกธม" หรือหนังใหญ่ศิลปะการแสดงเก่าแก่ของกัมพูชา จากคณะศิลปะสะแบกธม วัดโบเมืองเสียมเรียม และ "วายังกูลิต" ศิลปะการแสดงหุ่นเงา ของชาวอินโดนีเซีย ที่คล้ายกับหนังตะลุงของไทยพร้อมด้วยการแสดงหุ่นเงา Light & Sound "หนังใหญ่วัดขนอน" และการแสดงการแสดงต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วมีคุณค่าทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น เช่น "หนังตะลุง" จากคณะวาทีทรัพย์สิน (ทายาทอาจารย์สุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน), การแสดงหุ่นกระบอก จากครูจุ๋ม ศิษย์ศิลปากร, เรื่องเล่า...ตำนานนางสงกรานต์ โดย อาจารย์กฤษฎิ์, กลุ่มเยาวชนพี่สอนน้อง ละครหุ่นคนแม่เพทาย จังหวัดเพชรบุรี หุ่นละครเล็ก บ้านศิลปินคลองบางหลวง และการแสดงจากคิดบวกสิปป์ เป็นต้น

    นอกจากนี้ ร่วมย้อนอดีตวิถีชีวิตชาวบ้าน ร้าน ตลาดในยุคเก่าก่อน ที่เปิดให้เลือกซื้อหาสินค้าและอาหารแบบพื้นบ้าน สนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศแบบบ้าน ๆ ผสมผสานความเป็น AEC อาทิ บูธสาธิตต่าง ๆ ช่างสิบหมูย้อนวันวานริมแม่น้ำแม่กลองกับทายาทผู้สืบทอด เค้กโอ่งจากอาตี๋โกปี๊ "พาคาเมี่ยน" ผ้าขาวม้าสัญชาติไทย เชื้อสายราชบุรี แม่กิมฮวย ไชโป๊ดังจากเจ็ดเสมียน เป็นต้น ขณะที่ไทยมีหนังใหญ่ กัมพูชาก็มีการเล่นเงาที่เรียกว่า "สะแบกธม" เป็นภาษาเขมรที่ตรงกับคำว่า หนังใหญ่ของไทยใน ซึ่งปี พ.ศ. 2551 และ "สะแบกธม" ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก "องค์การการศึกษาวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ" หรือ UNESCO ให้เป็น "Intangible cultural heritage"

    ส่วนด้านการแสดงของประเทศอินโดนีเซีย "วายังกูลิต" คืออีกหนึ่งความเก่าแก่แห่งศิลปะการเชิดตัวหุ่นที่ทำจากหนังสัตว์ให้เกิดเป็นภาพ เงาบนจอผ้าของอินโดนีเซียซึ่งการเปิดตลาด AEC ทำให้ศิลปวัฒนธรรมร่วมแห่งอาเซียนเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนและผสมผสานความเป็นอารยะแห่งภูมิภาคอาเซียนให้แข็งแกร่งชัดเจนยิ่งขึ้นตลอดจนเกิดการพัฒนาและความกลมเกลียวในหมู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย 

          ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดขนอนและคณะกรรมการการจัดงาน พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน

          โทรศัพท์ 0 3223 4834, 089 555 4195, นายจฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงศ์ โทรศัพท์ 089 459 6732, นางสาวประทุมรัตน์ อิ่มคำ โทรศัพท์ 085 179 4442, นางสุริสา อาศุศิริ โทรศัพท์ 092 605 6445 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดขนอนหนังใหญ่บทความแนะนำ