ผู้หญิง การแต่งตัว วาไรตี้ สุขภาพ บำรุงผิว ทรงผม ความรัก บอกรัก นอกใจ มีชู้


เที่ยวจุใจในจอร์แดน เยือนนครเพตรา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


 เยือนเพตรา มหานครสีกุหลาบ...เมืองมรดกโลก

สัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเครัค...แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน

ย้อนรอยภาพยนตร์ Lawrence of Arabia ณ ทะเลทรายวาดิรัม

แล่นเรือท้องกระจกในทะเลแดง...สถานที่ซึ่งโมเสสเคยแสดงอภินิหารแหวกทะเล

พิสูจน์ Dead Sea ทะเลที่เค็มที่สุดในโลก

 

ทั้งหมดนี้คือสถานที่น่าเที่ยวของประเทศจอร์แดนที่ใครๆก็พลาดไม่ได้

ล่าสุดทางบริษัท True เขาก็เลยจัดทริปชิลๆ ให้ไปเยือน จอร์แดน เป็นเวลา 7 วัน 5 คืน

ลองมาดูกันดีกว่าว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง


 วันแรก

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4 แถว Q พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ

วันที่สอง

อัมมาน ? มาดาบา ? เมาท์เนโบ ? เครัค ? อควาบา


00.30น. เหินฟ้าสู่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนโดยสายการบินแห่งชาติโรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ 181ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.30 ชั่วโมง

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางไปยังโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า

เดินทางสู่ "เมืองมาดาบา" หรือเมืองแห่งโมเสก ชม "โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ" ซึ่งสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้าจอร์แดน,ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ

จากนั้นชม "เมาท์เนโบ" ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิว ผู้เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สาคัญคือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู บริเวณนี้สามารถถ่ายรูปและชมวิว ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน


"อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน"

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย ออกเดินทางต่อไปยัง "เมืองเครัค" ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทางระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น "แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน" ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดยผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)

จากนั้นเดินทางสู่ "เมืองอควาบา" เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สาคัญของประเทศจอร์แดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารท้องถิ่น เข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในเมืองอควาบา

วันที่สาม

เมืองอควาบา ? ทะเลทรายวาดิรัม

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปยัง "ทะเลแดง" ซึ่งจะต้องลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ท่านจะได้ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง , ปลาทะเล หลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ

ทะเลแดงเป็นทะเลที่มีน่านนำ้ครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย เป็นทะเลแห่งประวัติศาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานใน พระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทาอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดง เป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์เพื่อจับไปเป็นทาสของอียิปต์ และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล นั่นคือ ก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน

เที่ยง บริการอาหารแบบบาร์บีคิว บุฟเฟต์บนเรือ พร้อมชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ "ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)? ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์(เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916?1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษทีอีลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาลผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง ?LAWRENCE OF ARABIA? (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และ รางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นาแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)

นำท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสง ของดวงอาทิตย์) ชม "น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์" สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็น สถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน

จากนั้นท่องทะเลทรายต่อไปยัง "ภูเขาคาซารี" ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพ แกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ อีกทั้งชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ)

ค่ำ ทานอาหารมื้อค่ารอบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน นำท่านเข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ในเมืองเพตรา

วันที่สี่

นครเพตร้า ? กรุงอัมมาน

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หลังอาหารเช้า ช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึง ออกเดินทางสู่ "เมืองเพตร้า" เมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/07

"เมืองเพตร้า" มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี และเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์ จวบจนกระทั่งถึงยุค รุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล ถึง ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นาโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก


"เมืองเพตร้า มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา"

นำท่านขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 3 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป

จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และสิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลักต่างๆ

"มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY)? สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวา เดิมเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์

จากนั้นเข้าชม "โรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE)" ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง สันนษิฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน จากนั้นปล่อยท่านอิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า


"โรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขา มีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง"

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมมาน /ระหว่างแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีนท้องถิ่น นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ในกรุงอัมมาน

วันที่ห้า

ป้อมปราการอัจลุน ? เมืองกรีก - โรมันเจอราช ? ทะเลเดดซี

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นมุ่งหน้าไปยัง "เมืองอัจลุน" อยู่ทางด้านเหนือของเมืองเจอราชไปเล็กน้อย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบกับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกลส์

จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม "นครเจอราช (JERASH)? หรือ "เมืองพันเสา" เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 ? 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี"นครเจอราช (JERASH)" หรือ อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน

"ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน" และ "สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม" เดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม "โอวัลพลาซ่า" สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส, โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียง สะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา

"วิหารเทพีอาร์เทมิส" เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่สาหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน จากนั้นเดินเข้าสู่ "ถนนคาร์โด" หรือ "ถนนโคลอนเนด" ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมือง บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,ฝาท่อระบายน้า, ซุ้มโคมไฟ, บ่อนำ้ดื่มของม้า

"น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM)? สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร JERASH REST HOUSE ภายในเมืองเจอราช

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ "ทะเลเดดซี" ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่าเป็นจุดที่ต่าทีสุดในโลกมีความต่ากว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่านอิสระในการลงเล่นนำ้ทะเล และพิสูจน์ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อ ควรระวังต่างๆ ควรฟังคาแนะนาจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์) จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน


"พิสูจน์ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ ที่ทะเลเดดซี"

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นาท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ในกรุงอัมมาน (ที่เดิม)

วันที่หก

ป้อมปราการกรุงอัมมาน ? กลุ่มปราสาทในทะเลทราย


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพาท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ

ขึ้นชม "ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL)? ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆ รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอันแปลกตายิ่งนัก ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161?180 ในสมัยโรมัน

ชม "พระราชวังเก่าอุมเมยาด" สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามา ปกครองประเทศจอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้องทางาน,ห้องรับแขกฯลฯผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุด ในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางไปทางทิศตะวันออกของกรุงอัมมาน มุ่งหน้าไปทางชายแดนประเทศอิรักและ ซาอุดิอาระเบียเพื่อชม "โรงอาบน้ำอัมรา" อัครสถานบันเทิงสำหรับกองคาราวานที่จะเดินทางจาก ซาอุดิอาระเบีย ไปยัง ดามัสกัส หรือ อียิปต์ และแวะพักค้างคืนในบริเวณนี้ พร้อมชม "ภาพวาดศิลปะแบบ เฟรสโก (FRESCO)? 1 ใน 3 มรดกโลกของประเทศจอร์แดนทางศิลปะ ที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน เป็นภาพที่เขียนวาดเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสถานที่แห่งนี้, การล่าสัตว์, นางรำ ฯลฯ ภายในประกอบไปด้วย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า, ห้องอาบน้ำอุ่น, ห้องอบไอน้้ำ และ ห้องนอนพักผ่อน

"ภาพวาดศิลปะแบบ เฟรสโก (FRESCO)? 1 ใน 3 มรดกโลกของประเทศจอร์แดนทางศิลปะ"

จากนั้นเดินทางกันต่อเพื่อไปชม "ป้อมอาซรัก" สร้างขึ้นโดยหินภูเขาไฟสีดำทั้งหมดในสมัยโรมัน ป้อมแห่งนี้ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คือ เป็นศูนย์บัญชาการกองทัพของชาวอาหรับในสมัยนั้น นำโดยนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอเรนท์ หรือ ที่ ชาวโลกรู้จักกันในนามของ ลอเรนท์ ออฟ อาระเบียในการทา ศึกสงครามโลกอาหรับ (THE ARAB REVOLT ในระหว่างปี ค.ศ. 1916?1918) เป็นการต่อสู้ของชาวอาหรับที่ต่อต้านการเข้ามารุกราน แผ่นดินของชาวออตโตมัน

"ปราสาทคารานา" สร้างขี้นเพื่อใช้เป็นที่พักของกองคาราวานที่หยุด พักระหว่างการเดินทางภายในประกอบด้วยห้องพักจานวน 61 ห้อง แบ่งเป็น 2 ชั้น และยังมีคอกที่อยู่อาศัย ของม้า และอูฐได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เดินทางกลับสู่สนามบิน

วันที่เจ็ด

01.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ180 14.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจมิรู้ลืมเลือนบทความล่าสุดหมวด กิน เที่ยว


ยอดนิยม
 อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !
อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !

หุ่นดีแต่มีพุงอย่าปล่อยไว้!! 3 วิธีลดหน้าท้องอย่างเห็นผล คนหุ่นดีแต่มีพุงต้องจัดให้ไว
หุ่นดีแต่มีพุงอย่าปล่อยไว้!! 3 วิธีลดหน้าท้องอย่างเห็นผล คนหุ่นดีแต่มีพุงต้องจัดให้ไว

วิธีคอนทัวร์หน้าทุกรูปหน้า สำหรับมือใหม่
วิธีคอนทัวร์หน้าทุกรูปหน้า สำหรับมือใหม่

ทุกข์ไฉน ใครจะรู้เมื่อถูกคนรักทิ้ง
ทุกข์ไฉน ใครจะรู้เมื่อถูกคนรักทิ้ง

10 ไอเดีย DIY 'บันทึกภาพถ่ายความรัก' สวยประทับใจ ทำง่ายแต่เก๋เวอร์!
10 ไอเดีย DIY 'บันทึกภาพถ่ายความรัก' สวยประทับใจ ทำง่ายแต่เก๋เวอร์!

เคยคิดว่าไม่เป็นไร จนวันที่ต้องเสียเธอไป(จริงๆ)
เคยคิดว่าไม่เป็นไร จนวันที่ต้องเสียเธอไป(จริงๆ)

เผยความคิดของหนุ่มๆทำไมถึงชอบ  จับหน้าอกผู้หญิง  โดยเฉพาะเวลา  เล่นจ้ำจี้  พอได้รู้แล้วถึงช็อก อ้าปากค้าง!
เผยความคิดของหนุ่มๆทำไมถึงชอบ "จับหน้าอกผู้หญิง" โดยเฉพาะเวลา "เล่นจ้ำจี้" พอได้รู้แล้วถึงช็อก อ้าปากค้าง!

ทึ่งมากๆ เพราะจู่ๆน้ำหนักตัวก็หายไป 20 กิโลกรัม ด้วยวิธีลดน้ำหนักจากน้ำต้มมะนาวแบบนี้..!!
ทึ่งมากๆ เพราะจู่ๆน้ำหนักตัวก็หายไป 20 กิโลกรัม ด้วยวิธีลดน้ำหนักจากน้ำต้มมะนาวแบบนี้..!!

อยากถ่ายรูปให้สวย อ่านเทคนิคพื้นฐานช่างภาพที่ควรรู้
อยากถ่ายรูปให้สวย อ่านเทคนิคพื้นฐานช่างภาพที่ควรรู้

5 ไอเท็มแฟชั่นเด็ด  ที่ต้องพกไปเที่ยววันหยุด
5 ไอเท็มแฟชั่นเด็ด ที่ต้องพกไปเที่ยววันหยุด

วิธีป้องกันงูเข้าบ้าน..รู้ไว้และชีวิตจะปลอดภัย
วิธีป้องกันงูเข้าบ้าน..รู้ไว้และชีวิตจะปลอดภัย

รู้นะว่า รัก  แต่ต้องไม่ละเลย เซ็กซ์
รู้นะว่า"รัก" แต่ต้องไม่ละเลย"เซ็กซ์"

พฤติกรรมชวนสงสัย คนรักอาจกำลังคิดนอกใจ
พฤติกรรมชวนสงสัย คนรักอาจกำลังคิดนอกใจ

ต้องอ่าน! รวบรวมทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ  ที่ดัดขนตา
ต้องอ่าน! รวบรวมทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ "ที่ดัดขนตา"

เตือน ! หากนอนหลับ อย่าวางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างๆ ตัวเอง เพราะมันอันตรายโดยคุณไม่รู้ตัว?
เตือน ! หากนอนหลับ อย่าวางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างๆ ตัวเอง เพราะมันอันตรายโดยคุณไม่รู้ตัว?

จังหวะไหน? ง้อ.. ผู้ชายได้ผล! รับรอง หายงอน แน่นอน !
จังหวะไหน? ง้อ.. ผู้ชายได้ผล! รับรอง หายงอน แน่นอน !

เผยเคล็ดลับแผ่นหลัง ไร้สิว เรียบเนียนเหมือนนางแบบ เขาทำกันแบบนี้
เผยเคล็ดลับแผ่นหลัง ไร้สิว เรียบเนียนเหมือนนางแบบ เขาทำกันแบบนี้

มะเร็งที่ติดอันดับ 7 ตัวร้ายตลอดกาลสำหรับผู้หญิง อ่านจบแล้ว..อย่าชะล่าใจเด็ดขาด!
มะเร็งที่ติดอันดับ 7 ตัวร้ายตลอดกาลสำหรับผู้หญิง อ่านจบแล้ว..อย่าชะล่าใจเด็ดขาด!

หน้าอกนี้ได้แต่ใดมา 7 ดาราสาวมีความอกอึ๋มขึ้น จนน่าตกใจ
หน้าอกนี้ได้แต่ใดมา 7 ดาราสาวมีความอกอึ๋มขึ้น จนน่าตกใจ

บอกเลย ต้องหามากิน!! 4 อาหาร บำรุงสมอง เหมาะกับคนขี้หลง ขี้ลืม บ่อยๆ!!
บอกเลย ต้องหามากิน!! 4 อาหาร บำรุงสมอง เหมาะกับคนขี้หลง ขี้ลืม บ่อยๆ!!
ข่าว , ข่าวดารา , ดวง , ผู้หญิง , ความรัก , ไลฟ์สไตล์ , ข้อคิด , หวย , ท่องเที่ยว , โรงแรม , มือถือ

#ที่เที่ยววาเลนไทน์ #ตัดผมวันไหนดี #ที่พักสมุทรสงคราม #ที่พักสมุทรสงคราม #อาหารเสริม #หวยปกเขียว #วิตามินซี #แป้งฝุ่นบีบี #หวยอาจารย์หนู #น้ำเกลือล้างหน้า #การปลูกถั่วงอก #โรคไตเสื่อม #กัลปพฤกษ์ #ท่ากายบริหาร #เครื่องสำอางอันตราย #ดาราหญิง #สุขสันต์วันเกิด #ค่าตั๋วเครื่องบิน #สาวพรหมจรรย์ #ทัวร์อียิปต์ #หมวกกันน็อค #ข้าวเกรียบปากหม้อ #ไส้ติ่งอักเสบ #แผลร้อนใน #วิธีการทำนา #กินอะไรดี #เกาะพะงัน #อาชีพแพทย์ #คลื่นเสียง #ภาพผู้ชาย #มะกรูด #แคลอรี่ในอาหาร #ไข่เจียว #คอนซีลเลอร์ใต้ตา #อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย #อาหารและสุขภาพ #การลาออกจากงาน #เทวดา #ภาพจิตรกรรมฝาผนัง #วิดีโอเพลงใหม่ , 108porn
หวยแม่ทำเนียน, หวยซองม้าวิ่ง , หวยโค้งสุดท้าย , หวยใบฟ้า , หวยใบเขียว , หวยแม่จำเนียร , หวยนกตาทิพย์ , หวยเจ้าพ่อปากแดง , หวยขุนพันนำโชค , หวยหมอไพศาล

12Market.com